‘Laagopgeleid’ en ‘hoogopgeleid’ afschaffen?

De laatste tijd groeit de kloof weer tussen laag- en hoogopgeleiden. Zo krijgen kinderen uit minder kansrijke milieus vaker een lager schooladvies en zijn lageropgeleiden bijna drie keer zo vaak werkloos als hogeropgeleiden.

Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, wil deze trend tegengaan. Volgens hem is de eerste stap het afschaffen van de termen laag en hoog, waar het gaat om opleiding (Trouw).

Is dat een goed idee?

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

ja(219 stemmen, 32%)

nee(474 stemmen, 68%)

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 41 reacties

Jan van Wezer

Alweer van die politiek-correcte onzin. Het verschil is er. Als je dat als een probleem ervaart, benoem het dan ook en schuif het niet onder de tafel door wollige sociologentaal of manipulerend taalgebruik. Het domste dat je met je probleem kunt doen is het ontkennen. De rede uitschakelen, met een bord voor je kop lopen, je verstand op dierlijk niveau schakelen. Tjonge, wat een debiel voorstel.
En waarom zou je? Laag en hoog houdt geen waardeoordeel in. Boeren zijn laagopgeleid, maar ze produceren onze allereerste levensbehoefte. Ze staan aan de basis van ons bestaan. Zo bekeken staan ze in de rangorde voor de notaris, de chirurg en de computerprogrammeur. Zonder de boer geen ruimtevaarder, geen bisschop en geen schout-bij-nacht. En daar worden ze dan voor betaald met een belachelijk lage melkprijs. Doe dáár eens iets aan, en kom dán nog eens terug!

Carmen

Zo loste Big Brother zijn problemen ook op

Aletta

Waarom zou je die termen niet gebruiken? Als dit niet gebruikt wordt, is het wel iets anders. Zolang we onderscheid maken, zullen er verschillende termen nodig zijn om dat duidelijk te maken. Zorg liever dat het onderscheid minder wordt.

Reyersvader

Wát een polderoplossing weer. Je hebt nou eenmaal slimmeriken en mensen die lo wel genoeg vinden. Voor beide groepen (dokters en stratenmakers) heb ik respect.
En als we nu eens de term “middelbaar-opgeleid” invoeren? Al die mensen die alleen middelbaar onderwijs hebben of zelfs dat niet hebben afgemaakt maar er wel “een tik van hebben meegekregen”?

Willy de Roode

Met mijn mening dat ik ervoor ben het predicaat “hoog- of laagopgeleid” af te schaffen, bedoel ik eigenlijk het feit dat men die ‘hoge’ opleiding met verbale vaardigheden verbindt, terwijl men de handwerkelijke opleidingen en vakkundige talenten, die in het algemeen ‘lääg’ genoemd worden, niet alleen onderschat maar ook onderwaardeert.
In deze maatschappij, waar de werkzaamheden erg gespecialiseerd zijn, is het eigenlijk genoeg, wanneer je kunt aangeven waar je kunt functioneren zonder eraan te knopen of je hoog- of laagopgeleid bent. Voor het krijgen van een baan moeten de juiste vaardigheden in de sollicitatie worden getoond.

Corneille

het hanteren van de term hoog en laag opgeleid leidt tot kwetsende discriminatie.
Waar liggen de grenzen?
Hoogopgeleiden ontbreekt het vaak aan sociale intelligentie.
Als een bepaald opleidingsniveau voor iemand het maximaal haalbare is, is het kwetsend om steeds te moeten horen datje toch tot een lagere kaste behoort.
Het kunnen behalen van een hoog opleidingsniveau is een kwestie van de capaciteiten en mogelijkheden hebben en van doorzetten natuurlijk. Niet iedereen die wil kan een hogere opleiding volgen. En de waarde van een mens wordt niet alleen bepaald door zijn of haar opleiding

Felix

Ach, als je per se een egalisatiegolf wilt, spreek dan van ‘opgeleid’ en ‘gespecialiseerd’. Dan kan een stratenmaker (opgeleid in de bouw) als specialist worden aangeduid - hetgeen hij wel degelijk is - en alles wat wordt geleerd tussen basisschool en specialisme als ‘opgeleid’. Een specialist staat niet per definitie boven een generalist, maar heeft geleerd het oog gericht te houden op wat hij denkt dat belangrijk is. Een generalist moet breder kijken, hetgeen tot betere resultaten kan leiden.
Dan hebben we in één klap onderwijzer en leraar (‘opgeleiden’, maar de laatste ‘gespecialiseerd opgeleide’) fijn tot gelijken gemaakt.
Wat er van egalitarisme terecht is gekomen zien we vandaag de dag nog in Frankrijk: de een is meer gelijk dan de ander, en dat krijgen we er niet uit. Ik zou dus zeggen: laten we niet moeilijk doen.

Emmy

In Rusland hebben ze geen homo’s omdat Poetin zegt dat ze er niet zijn. Invaliden heten inmiddels mensen met een uitdaging, mannen en vrouwen bestaan als zodanig ook niet meer omdat alles genderneutraal moet zijn, en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. De wereld wordt er wel een stuk overzichtelijker van.
Zoals iemand eerder al schreef: los eerst het probleem maar eens op dat tot het onderscheid heeft geleid!

Janny

We zijn allemaal gelijk, maar niet hetzelfde. En dat mag je laten zien.

Erwin Janssen Ruijs

Ben ik hoogopgeleid als ik met de hakken over de sloot één studie aan de universiteit heb gehaald, ben ik laagopgeleid als ik slechts zeven vakopleidingen heb voltooid?