Het woord ‘zelfmoord’ vervangen door ‘zelfdoding’?

Het woord zelfmoord stuit veel mensen tegen de borst, vooral onder nabestaanden van iemand die zichzelf van het leven heeft beroofd. Ze vinden het kwetsend en zelfs onjuist, omdat je alleen een ánder kunt vermoorden – vaak ook nog eens met slechte intenties. Een veelgehoord alternatief is zelfdoding.

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

Ja, ‘zelfdoding’ is een beter woord.(577 stemmen, 63%)

Nee, ‘zelfmoord’ is een goed woord.(332 stemmen, 37%)

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 47 reacties

Mathilde

Zelfdoding en zelfmoord zijn beide woorden om aan te geven dat iemand zijn leven op aarde stopzet.
Het is niet belangrijk of je dat moord of doding noemt, het is belangrijker NOOIT tot uitvoer hiervan over te gaan.
Na de zelfmoord/ zelfdoding BEN JE NIET DOOD. Slechts het aards lichaam is het zwijgen opgelegd. Aarde is de planeet van het lijden. Hier draag je je kruis en al die tijd is het de bedoeling dat je op zoek gaat naar Jezus Christus.
En wie Hem daadwerkelijk zoekt, zal Hem zeker vinden,
... in de bijbel/ in gebed.
En dan gaat een nieuwe wereld voor je open.

 

lenie

Nog niet zolang geleden zag ik het Duitse woord. Niet zo snel kon ik het bevatten. Freitot. Hoe vrij mag een mens zijn t.o.v. zijn (eigen) dood. Freitot…

Paul Janse

Ik ben ook nabestaande en heb geen bezwaar tegen ‘zelfmoord’, ik gebruik het zelf ook. Alleen al omdat het beter samen gaat met het werkwoord: ‘zelfmoord plegen’. ‘Zelfdoding plegen’ klinkt vreemd en wat moet je anders? ‘Begaan’?

Boogert H.W.

In juridische zin is zelfmoord het juiste woord. ‘Moord’ veronderstelt voorbedachte raad. Dus kalm beraad en rustig overleg vooraf. Zelfdoding veronderstelt (in juridsiche zin) handelen in een opwelling. Desondanks vind ik zelfdoding een beter woord. Het betekent hetzelfde en ‘het komt niet zo hard aan’. Het duidt op compassie.

Oei Tiong Koen

Zelfmoord is het altijd geweest en dat moet het blijven. Ik zie geen reden om het te veranderen. Het woord houdt geen veroordeling in, daarover gaat namelijk de rechter en hij alleen. Met ‘zelfmoord’ benoem je een gebeurtenis, meer niet. Gelijk welk eufemisme zal aan dat feit niets veranderen.
Kennelijk vinden de voorstanders van ‘zelfdoding’ dat ‘zelfmoord’ een waardeoordeel inhoudt, quod non. Zij doen aan hineininterpretieren. Het is manipulerend taalgebruik, vergelijkbaar met politiek correcte taal. Een ander daartoe verplichten betekent dat je hem jouw mening opdringt. Je dwingt hem om impliciet te erkennen dat jouw interpretatie van de feiten juist is. Het is een eerste stap naar Newspeak en een manier om, al of niet heimelijk, met het woord ook de perceptie van het gebeurde naar je hand te zetten. Ik leen me daar niet voor en blijf dus in zulke gevallen altijd de geijkte, traditionele termen gebruiken.

Oei Tiong Koen

Zelfmoord is het altijd geweest en dat moet het blijven. Ik zie geen reden om het te veranderen. Het woord houdt geen veroordeling in, daarover gaat namelijk de rechter en hij alleen. Met ‘zelfmoord’ benoem je een gebeurtenis, meer niet. Gelijk welk eufemisme zal aan dat feit niets veranderen.
Kennelijk vinden de voorstanders van ‘zelfdoding’ dat ‘zelfmoord’ een waardeoordeel inhoudt, quod non. Zij doen aan hineininterpretieren. Het is manipulerend taalgebruik, vergelijkbaar met politiek correcte taal. Een ander daartoe verplichten betekent dat je hem jouw mening opdringt. Je dwingt hem om impliciet te erkennen dat jouw interpretatie van de feiten juist is. Het is een eerste stap naar Newspeak en een manier om, al of niet heimelijk, met het woord ook de perceptie van het gebeurde naar je hand te zetten. Ik leen me daar niet voor en blijf dus in zulke gevallen altijd de geijkte, traditionele termen gebruiken.

Lex

het hangt er een beetje vanaf hoe je het doet, als je jezelf de hersens inslaat, mag je best wel van een moord spreken.

Wil Rikmanspoel

113 Zelfmoordpreventie gebruikt het woord ‘zelfmoord’, zegt daarover: “Wij gebruiken het woord zelfmoord, omdat we de term gebruiken waarop we het meest worden gevonden in de zoekmachines. Onderzoek heeft uitgewezen dat hulpvragers beduidend meer zoeken op de term zelfmoord dan op suïcide of zelfdoding. We kiezen ervoor om ons taalgebruik aan te passen aan de doelgroep. Bekijk de pagina ‘Over ons’ van onze website voor verdere uitleg.”

Klaske van der Weide

Het fries kent een mijns inziens prima uitdrukking: zichzelf ‘tekoart dien’.

Als nabestaande heb ik altijd het woord zelfmoord een prima woord gevonden, omdat mijn broer vermoord is en het ook nog zelf gedaan heeft. De woede en het verdriet samengebald in dat ene woord is voor mij een goede samenvatting van wat er gebeurd is.

Overigens gebruik ik ‘suïcide’ als ik het wat eufemistischer wil uitdrukken, of zeg simpelweg dat het een zelfgekozen dood was.

Kees Verbeek

Ik gebruik doorgaans ‘zelfmoord’. Deels doordat bij ‘zelfdoding’ geen handzaam werkwoord past. Men begaat of pleegt zelfmoord, maar je begaat of pleegt geen zelfdoding.