Het verschil tussen ‘hen’ en ‘hun’ afschaffen?

Wat is het ook alweer? ‘Dat zal hun bezuren’, of ‘hen bezuren’? (Hun!) En irriteert het lawaai ‘hen’ of ‘hun’? (Hen!)

Het onderscheid tussen hen en hun is van oorsprong kunstmatig, en zelfs de meest taalgevoelige mensen hebben vaak moeite de goede vorm te kiezen in dit soort gevallen.

Bij andere vormen, zoals mij, jou, haar en ons. bestaat er maar één vorm: het zal ‘mij’ bezuren én het lawaai irriteert ‘mij’.

Wordt het, kortom, niet eens tijd het onderscheid tussen hun en hen af te schaffen? Bijvoorbeeld door in dit soort gevallen altijd te kiezen voor hen, en hun alleen te gebruiken als bezittelijk voornaamwoord: ‘Ik wens hen veel plezier met hun wereldreis.’

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

Ja, schaf het onderscheid tussen ‘hen’ en ‘hun’ af!(839 stemmen, 50%)

Nee, houd het zoals het is.(847 stemmen, 50%)

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 55 reacties

Conny

Met taal willen we communiceren, de twee vormen geven ons (en hun 😊) de mogelijkheid om meer nuances uit te drukken.

Henk Maeghs

Het onderscheid afschaffen is terug naar de hunnen.

Mirjam

Als taalliefhebber is het verschil tussen ‘hun’ en ‘hen’ mij een doorn in het oog, omdat ik het maar niet kan onthouden. Hun als bezittelijk voornaamwoord lukt nog, maar verder probeer ik het maar te omzeilen.
Ik ben dus voor afschaffing van het verschil, omdat ik er te dom voor ben. 😉

Arwen

Taal is vooral een manier om te communiceren. Er wordt onevenredig veel aandacht aan taal besteed, aan grammatica enz. Dat gaat ten koste van andere belangrijke zaken die te weinig aandacht krijgen. Dus wat mij betreft komt er een informele omgangstaal met vrijere regels en een formele(re) schrijftaal.

Rosa

Ik probeer het gebruik van hen/hun zoveel mogelijk te omzeilen. ‘Hun’ gebruik ik alleen bezittelijk. Dat zal ZE bezuren / Ik wens ZE veel plezier met hun wereldreis.

Lucie Blomsma

Tja iedere generatie gaat weer op de loop met zijn eigen taalproblemen. Zo hou ik ook vast aan hoe ik het geleerd heb ( ben van 1952) en heb ik minder met veranderingen cq vernieuwingen, vooral later weer teruggedraaide veranderingen vind ik irritant. Dagelijks doe ik het testje ‘Beter Spellen’ en daar word ik dan vaak mee geconfronteerd.

Emiel Bootsma

Zoals bekend bij taalkundigen is het onderscheid tussen hen en hun (daar waar het niet het bezittelijk voornaamwoord betreft) ooit kunstmatig ingevoerd. Daarom zit het niet in de genen van de meeste taalgebruikers. Ook de huidige tussen-n-regel is kunstmatig. Beide regels mogen een voorbeeld nemen aan de tussen-s, waarvan het gebruik redelijk vrij is gelaten, passend bij het gevoel van de individuele taalgebruiker. Zo kunnen we ook met hen en hun omgaan.

Richard Krom

Ik gebruik inderdaad ‘hun’ alleen als bezittelijk voornaamwoord, en ‘hen’ voor de rest. Ik vind dat de meest simpele en logische oplossing.

Evert van Asch

Ik gebruik “hun” en “hen” zoals ik dat in de 70er jaren op de lagere school geleerd heb en daarom zal het hen bezuren en niet “hun”.  “Hun” verwijst net als in het Engels naar een bezit. Als ik het even niet weet vertaal ik mijn eigen zin in het Engels:  hun is their en hen is them.

Erik Bouwknegt

Ik zou wel willen stemmen, maar mijn voorkeur staat er niet bij: niet afschaffen, ook niet houden zoals het is. Wat dan wel? Nou, net als bij de spelling voor die werd gesloopt in 1996 zou je een voorkeursvariant (hen èn hun) en een ook toegestaan alternatief kunnen invoeren. Wat is erop tegen om mensen een beetje vrijheid te geven hun eigen keuzes te maken in dit soort kwesties?

Voor de duidelijkheid: ik pleit niet voor de totale afschaffing van alle regels, slechts voor de versoepeling van sommige regels. Hen-hun is nou typisch zo’n regel die wat mij betreft wel wat versoepeld mag worden.