Het verschil tussen ‘hen’ en ‘hun’ afschaffen?

Wat is het ook alweer? ‘Dat zal hun bezuren’, of ‘hen bezuren’? (Hun!) En irriteert het lawaai ‘hen’ of ‘hun’? (Hen!)

Het onderscheid tussen hen en hun is van oorsprong kunstmatig, en zelfs de meest taalgevoelige mensen hebben vaak moeite de goede vorm te kiezen in dit soort gevallen.

Bij andere vormen, zoals mij, jou, haar en ons. bestaat er maar één vorm: het zal ‘mij’ bezuren én het lawaai irriteert ‘mij’.

Wordt het, kortom, niet eens tijd het onderscheid tussen hun en hen af te schaffen? Bijvoorbeeld door in dit soort gevallen altijd te kiezen voor hen, en hun alleen te gebruiken als bezittelijk voornaamwoord: ‘Ik wens hen veel plezier met hun wereldreis.’

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

Ja, schaf het onderscheid tussen ‘hen’ en ‘hun’ af!(839 stemmen, 50%)

Nee, houd het zoals het is.(847 stemmen, 50%)

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 55 reacties

Jan van Wezer

Het hen/hun-onderscheid lijkt mij vooral een probleem voor sprekers van het dialect van de Randstad, dat zich tegenwoordig als Standaardnederlands voordoet.
Ontwikkelde sprekers uit andere streken zijn zich meer bewust van het verschil tussen dialect en ABN en hebben er, denk ik, minder moeite mee.
Het schijnt ooit zo geweest te zijn dat wij geen onderscheid maakten tussen hen en hun. Maar dat is 400 jaar geleden! Waarom zouden we dat weer invoeren? Het onderscheid maakt onze taal preciezer, het is een rijkdom.
Naar beneden bijstellen van normen is een heilloze weg.

Emmy

Voor mij persoonlijk mag het onderscheid hen/hun blijven bestaan: ik weet in 99% van de gevallen wel hoe het moet. Maar ik ben geen gemiddelde taalgebruiker.
En wat moet dan weg? Hen of hun? En wie maakt dat uit?
En de volgende vraag is: wat doe je met ‘hun hebben’?
Ik heb altijd begrepen dat het onderscheid in de 17e eeuw ingevoerd is, maar blijkbaar is het nooit in de harten van de mensen verankerd geraakt. Afschaffen van een opgelegde regel moet toch niet zo moeilijk zijn?
Meer principieel: taal verandert, en (zonder dat ik nu een voorbeeld paraat heb,) ik weet zeker dat wij allerlei ‘fouten’ maken waarvan we niet meer weten dat het fouten zijn. En dan is het blijkbaar niet erg!

Theo Bakker

Even een praktische vraag. Wie zou dit verschil dan precies moeten afschaffen?

De Keukeleire Noël

Men kan vaak aan de hand van woordkeuze en zinsconstructie de geestelijke ontwikkeling van de schrijver, respectievelijk de spreker inschatten.  Laat de simpele geesten zich bedienen van monosyllabische woorden en monolithische zinnen. Het is hun gegund.

Matthijs Bos

Het is belangrijk dat we allemaal de basisregels van het Nederlands kennen; het verschil tussen ‘hun’ en ‘hen’ is zo’n basisregel en kan in de meeste gevallen zonder grote inspanning worden toegepast. Ook al worden de beide woorden in de gesproken taal (in sommige gevallen begrijpelijk) door elkaar gehaald, hoeft dit niet te betekenen dat de geschreven taal hier ook op moet worden aangepast. Bovendien maakt het onderscheid onze taal rijker en minder eentonig (zoals bij het overgewaardeerde Engels wel het geval is).

Geert Anciaux

Met alle respect voor mijn noordelijke taalgenoten, maar in Vlaanderen hebben we blijkbaar minder last van het hen/hun onderscheid. Afschaffen hoeft dus m.i. niet.

Ray Eslack

Hun/hen is kunstmatig ingevoerd Ik meen in de 17 e eeuw door mensen die dachten dat ze wisten hoe het hoorde). Al bijna 400 jaar is het dus niet gelukt de goegemeente te doordringen van dit ‘belangrijke’  verschil tussen hun en hen. Afschaffen dus, die overbodige onzin.
Ik denk trouwens, dat hun in de toekomst, behalve bezittelijk voornaamwoord, ook volwaardig persoonlijk voornaamwoord 1e persoon meervoud wordt.
Dan hebben hun, die slimme bedenkers van vroeger, toch hun zin niet gekregen.

Johan de Boer

Het is volgens mij van groter belang om die rare ‘n’ in bv. kippenvlees, hondenhok, pruimenboom e.d. af te schaffen. De regel en de uitleg om een ‘n’ of geen ‘n’ ertussen te schrijven is dermate onduidelijk dat vrijwel niemand meer door blikt. En als het erop aankomt: deze letter wordt al helemaal niet uitgesproken. Ik kan me overigens niet meer herinneren wanneer ze die letter ertussen geschoven hebben maar opeens was ie er. Afschaffen die overbodige ‘n’.

Wim van de Kerkhof

In het overgrote deel van de overlijdensberichten wordt ‘hen’ (de nabestaanden) kracht toegewenst ‘dit grote verlies te dragen’. Als we beginnen daar weer het juiste ‘hun’ te gebruiken, zouden we wellicht onze taalgenoten een dienst bewijzen. Ik stuurde dit door mij onderbouwde voorstel naar een grote uitvaartonderneming, maar kreeg als reactie dat in zulke berichten het gebruik van ‘spreektaal’ als ‘weinig respectvol wordt ervaren’. Bij de dood hoeven we dus niet te beginnen ...

Bert Koops

Wanneer we constateren dat iets op enig moment geen functie meer heeft schaffen we het gewoon af. Slordigheid en gemakzucht weegt dan blijkbaar zwaarder dan alertheid en precisie.
Zullen we dan ‘hullie en zullie’ officieel gaan invoeren? Horen we vaak en iedereen kan begrijpen wat er mee wordt bedoeld.