Frans of Duits verplichten als examentaal?

Volgens het Manifest Buurtalen, een initiatief van een groep beleidsmakers, wetenschappers, docenten, ondernemers en politici, zou er op havo en vwo weer een verplicht eindexamen Frans of Duits moeten komen. In het midden- en kleinbedrijf heerst namelijk een gebrek aan kennis van deze talen.

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

Ja, stel Frans of Duits verplicht als examenvak(489 stemmen, 66%)

Nee, het verplichten van Frans of Duits is geen oplossing(257 stemmen, 34%)

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 63 reacties

Anita Boer

Frans/Duits wel verplicht eindexamenvak

Niek Tholen

Het leren van andere talen is zeer nuttig voor het begrip van taal, ook de eigen taal. Tenzij een leerling marginaal presteert in talen zou ik het juist aan te bevelen vinden hem of haar juist geen Engels te onderwijzen, daar je die taal zo opgedrongen wordt dat je je er toch wel goed in kunt leren uitdrukken.

Ik ben net als meer mensen die hier reageren en van voor de Mammoetwet stammen erg blij dat ik zes talen heb geleerd. Net zo blij zou iedere leerling moeten zijn met de ondergrond die wordt aangereikt van exacte vakken.

Wat het eindexamen betreft zou ik ervoor pleiten leerlingen een diploma te geven die op zeg tien van twaalf vakken goed genoeg scoren, en op de andere twee op zijn minst redelijk. Het geheel laten vallen van vakken vind ik een slecht idee. Ik ben voor algemeen vormend onderwijs met eventueel accenten.

Geen Robot

Ik ben geen robot

Jan vdB

Beste Talenkenner (6 maart), dat de Franse telwoorden gebaseerd zijn op het Latijn (een oude en inmiddels - helaas - “dode” taal), onderstreept toch juist mijn stelling dat de telwoordvorming primitief is? “Primitief” is niet per definitie een negatieve kwalificatie! Toch doet de vorming van bijvoorbeeld “96” (vier-twintig-tien-zes) mij nogal archaisch aan… Dat kun je leuk of mooi vinden, maar als leerlingen iets van het Romaanse taal-eigene moeten leren, kan er beter Latijn op het lesprogramma worden gezet.

Lucie Sneep

Zou goed zijn als het verplicht zou worden! Ikzelf ben nog altijd blij dat ik Duits en Frans geleerd heb indertijd (1967) en dat ik er eindexamen in moest doen. (toenmalige MULO) Heb er nog steeds plezier van!

Lenny

Als mijn zoon dit had moeten doen, had hij met zijn dyslexie zijn vwo niet gehaald. Dan was de weg naar de universiteit afgesloten geweest en had hij zijn exacte studie niet cum laude kunnen afronden. Nederlands en Engels was al meer dan genoeg voor hem. Door dit verplicht te stellen mis je nog meer mensen die een exacte studie zouden kunnen volgen, en daar is nu al een tekort aan. Slecht idee mijns inziens.

Wim Klooster

Ook ik stem van harte in met Alex Varekamp. Waarom plotseling dat Engels? ‘Peiling’ is het normale woord; een buitenlands woord is hier niet nodig.

Reinoud D'Haese

Frankrijk voert al eeuwen een beleid om anderen het Frans op te dringen. Was het niet militair, dan via diplomatie. Las ik niet kort geleden in uw e-zine dat (Noord-)  Duitse leerlingen, die Nederlands willen leren daarin afgeremd worden omdat Frankrijk het verslagen Duitsland na WO II opgelegd heeft dat Frans de tweede taal moet zijn? Uiteraard is het belangrijk om andere talen te kennen. Ook Frans. Maar wat mij betreft op basis van vrije keuze en van wederkerigheid. Frankrijk kan misschien beginnen met respect op te brengen voor de talen van zijn eigen onderdanen, ook van het Nederlandstalige deel van Noord-Frankrijk. - Los daarvan: moeten we niet gewoon beginnen met goede leermethodes die de leerlingen bijgebracht worden door uitstekend opgeleide leerkrachten? (En daarmee wil ik zeker niet zeggen dat niet zeer veel leerkrachten hun uiterste best doen om de kinderen die hen toevertrouwd worden zo goed mogelijk op te leiden!)

Antoon VALCKX HOEX

In extra uren op de lagere school Frans geleerd. Bij het middelbare onderwijs was Latijn en Grieks, naast Frans, Duits en Engels verplicht. Toen veel huiswerk veroorzakend gebeuren. In mijn werkzame leven Russisch, Zweeds en Maleis geleerd. Op mijn 48ste in één jaar Spaans VWO gedaan met Staatsexamen. Woon nu in Bolivia, waar Spaans de voertaal is. Nog altijd heel blij en dankbaar al deze talen geleerd te hebben. Heel makkelijk om je in te burgeren en in te leven als je grens overgaat. Ben voor het weer verplichten van meerdere talenstudies vanaf de laatste twee klassen in het basisonderwijs.

C.M. de Groot

Ik ben van 1926. In mijn jongensjaren moesten wij Frans, Duits en Engels leren. Talen waren niet mijn liefde, ik ben een B man. Toch ben ik blij dat ik de drie talen heb geleerd want koken is een hobby. Ik heb ca. 160 kookboeken/tijdschriften en dergelijken. Natuurlijk zijn de drie verschillende talen daarin ook vertegenwoordigd. Een ander aspect is dat talen spreken een binding geeft en zeker meer inzicht geeft in anders denken. Het zou goed zijn de drie talen weer verplicht te stellen. Ons land moet het van de buren hebben. Zo gezegd hebbende.

Cees