Examenklachten over moeilijke woorden terecht?

Volgens het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) gingen opvallend veel klachten van eindexamenkandidaten dit jaar over moeilijke woorden. Zo wisten veel vmbo'ers niet wat het woord kanttekening in het examen Nederlands betekende. En in een economie-examen struikelden leerlingen over partieel

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

Ja, zo'n examen moet wel aansluiten bij de woordenschat van de leerling.(118 stemmen, 11%)

Nee, zulke woorden mogen bekend worden verondersteld.(992 stemmen, 89%)

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 55 reacties

Don Pablo

Beste Taalgaardenier, het mijden van anderstalig onkruid uit uw geliefde Nederlandse gaard zal u evenveel zinloze moeite kosten als het verwijderen van alle niet-Benelux producten uit de winkelrekken. Waar mensen reizen en contact hebben met andere culturen zal er een vermenging zijn. Zowel uit- als invoer. Ook ik stel helaas vast dat jongeren, maar ook ouderen, hun taal behoorlijk verwaarlozen. Nederlands en Vlaams groeien verder uit mekaar. Vlaams is geen dialect maar wel degelijk een taal met streekeigen varianten. Het Vlaams is even sterk beïnvloed door het naburige Frans, als het Nederlands door het zo coole Engels.

JvH

Ik ben zelf ook niet zo’n held als het op woordenschat aankomt, maar ‘kanttekening’?! Dat is toch geen moeilijk woord?!?!
Misschien moeten ze in plaats van die tweetalige onzin eens zorgen dat leerlingen in ieder geval één taal, het Nederlands, goed beheersen…

Taalgaardenier

Eventjes toevoegen nog:

De twee vragen die door het Taalonzingenootschap hier gesteld worden, zijn bedrieglijk.

Er zou integendeel kunnen gesteld worden:

Ja, zulke eindproef moet wel aansluiten bij het échte Standaardnederlands, waarin onnodige verloedering wordt weggelaten.

Nee, Standaardnederlands zonder onnodige taalverloedering mag als bekend worden verondersteld.

Beide vragen zijn natuurlijk zuiver voorondersteld, want dan moet je deze leerlingen eerst een onbezoedelde taal hebben aangeboden.

Daar knelt het schoentje! Leraars, broodschrijvers, enz. struikelen zelf over hun eigen Nederfrengels!

Veel stampen tegen olifantenvelbegroeide schenen zullen nog nodig zijn!
Wie daarover graag af en toe bericht krijgt, kan zich melden bij uw dienaar,

.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

Taalgaardenier

Als ervaringsdeskundige die onbezoldigd Nederlandse les gaf in Rijsel, wetenswaardigheid en omdat ik toch goede wil merk:

Frans Vlaanderen en Nederlands?
In Frankrijk is er geen enkele kabelnetaanbieder die ook maar één officiële Nederlandstalige zender aanbiedt.
Dan denk je al snel, gewoon tv nieuws of andere programma’s bekijken op je rekenaartje via internet.
Onmogelijk!
De Franse overheid verhindert dat. Je tikt in Google bv.: “de redactie.be”. Je krijgt dan wel enkele zoekresultaten, maar bij het openen een kort flitsje en dan een foutmelding. Hetzelfde bij de websteden van Nederlandse zenders.
IT deskundigen lukt het wel, via een proxy.
Zover gaan de Fransen om te verhinderen dat Vlamingen teveel zouden verbroederen. Bedoeling is alleszins om te verhinderen dat “Fransen” teveel via de vermiddelaars de buurtalen wat beter begrijpen en leren uitspreken.

Wij, (vooral de Hollanders) daarentegen, bezondigen ons aan het zwelgen van onnodig Frans. Eigenaardig genoeg zijn er meerdere Hollandse verenigingen die zich zogezegd tegen leenwoorden keren, maar dan énkel tegen Engels.
Daar heeft tot heden nog niemand een duidelijk en eerlijk antwoord op gegeven!

Doordenkertje:
Al ooit ergens een klacht of protest gehoord of gelezen van de tientallen Hollanders die in Parijs, Duinkerken, Rijsel, enz. hun brood verdienen als leraar Nederlands?

Met Dirk ben ik het eens, al zou wat mij betreft, alle Frans uit het Nederlands uit moeten gegooid worden. Engels ook, maar die vervuiling is in vergelijking nog steeds zeer klein t.a.v. het Frans.

Ook dank aan Arno voor peiling als zuiver Nederlands. Zuiverheid en (taal)zuiveraar zijn zeker beter dan purisme en purist.

Het blijkt gewoon eventjes moeite te kosten en hopelijk vergroot de wending zich op dat gebied.

Dirk Cornelis

Het zal Harry misschien verbazen maar het enige dat een computer/rekenaar (voorlopig) kan is rekenen!  Bovendien is Vlaams geen taal maar een streektaal of dialect.  Van Groningen tot in Frans Vlaanderen speken wij NEDERLANDS!

arno schrauwers

Ik vraag me af waarom een peiling bij de vereniging Onze Taal ‘poll’ wordt genoemd. Bang voor purist (op zich ook al een gotspe) versleten te worden?

harry reintjes

Beste (anonieme eh naamloze) taalgardenier,

oeps. een dergelijke kanonnade is niet mijn idee van een, wat mij betreft, goedwillende, taalliefhebbende polemiek, over welke taal dan ook, ook het Vlaams (dichter bij mij dan u denkt; ik ben Noord-Brabander zun).

Welnu, gebruikt u maar lekker droogzwierder en sleurhut en rekenaar (een computer kan toch wel meer dan rekenen, dacht ik).

Ik wilde noch u noch het Vlaams of de Vlamingen aanvallen. Ik wilde slechts duidelijk maken dat ik het een verrijking vind op meer dan één manier jezelf uit te kunnen drukken. De taal onderscheidt ons, zegt men, immers van andere schepselen.

Om mijn eigen, goedbedoelde reacties niet te “verklooien"en ondanks uw niet al te vriendelijke woorden over mij en de Hollanders (er zijn overigens maar twee soorten Hollanders: Noord- en Zuid-Hollanders) sluit ik af met een vriendelijke groet.

Taalgaardenier

Enkele rechtzettinkjes:
Als Taalgaardenier geef ik al eens graag een taalharkje links en rechts. Overigens hebben al onze buurtalen ook hun eigen woord daarvoor: Gärtner, Gardner, Jardinier.
Een gaardenier is dus een degelijk Nederlands woord, dat overigens niet enkel door mij gebruikt wordt. Een boomgaard, een wijngaard, enz. Begint het je wat te dagen?

Een rekenaar is natuurlijker Nederlands dan een computer. In het Duits overigens Rechner, in het Frans ordinateur. Beetje zeep op je buik, dan schuif je beter!

“Bij ons is dit en dat zus en zo”. Dat kan wel maar een eindproef, eindproefwerk, afsluitend proefwerk is voor zowel Hollanders als Vlamingen meer dan duidelijk en beter dan het geleende examen. 

Overigens en ten slotte, moest ik één van jullie kinderen zijn, zou ik me schamen en deernis met jullie hebben. Het gebroddel om jullie meningen kracht bij te zetten is werkelijk niet om over naar huis te schrijven. Het is nu wel duidelijk voor iedereen die dit leest, dat Hollanders hun eigen taal zodanig verklooid hebben, dat hun kinderen er de pest aan hebben.

Wat betreft een goede Duvel, daar heb je gelijk in. Ik was de e gewoon vergeten te tikken. Overkomt de domste eerst hoor! Gelukkig merkte je dat, want voor de rest is je weerwoord niet veel soeps.
Dat doet me jullie indenken als soepjurken, haha!

Besluiten:
Leer eerst jullie eigen taal, voor je begint over vreemde talen te lallen!
Het is niet omdat jullie het Nederfranglais hebben geschapen, dat dit ook als een taal erkend wordt.

Zelf heb ik nog geen enkele Hollander ontmoet die buiten Nederfrengelse uitspattingen, zich ook ordentelijk in een andere taal kon uitdrukken.

Liever een goede Duvel, dan een zure rans of een namaakpilsje in een door de staat verplicht vormglaasje!

Jullie eigen koningin was wel zo verstandig om in haar afscheidsrede geen enkel Nederfrengelse uitdrukking te gebruiken, al is ze lid van de Waalse kerk. Achting voor haar!

toemaatje: Dacht je nu werkelijk met je groene, witte of bont-en-blauwe boekjes te kunnen zwaaien? Dacht je dat wij al dat (s)links ingevoerde Franskiljons aanvaarden?

harry reintjes

Beste taalgaardenier,

Zojuist miste ik nog een kans voor open goal eh doel met guard en guardia, want in het Frans!! is het natuurlijk ook garde van gardre of garder?? je ne sais non plus.

Overigens leuk zo’n polemiek eh oorlog met het (geschreven) woord. Ja, ja “het felste wapen dat ik ken…......

Overigens onze (ja ONZE dus ook die van jullie toen) zeventiende eeuse schrijvers stonden bol van de Latijnse en Franse invloed.

En schrijven komt van scribere, dus wat moeten we daarvan maken? pennenstreken maken. Maar ja, de pen is ook niet meer erg in. Wat gebruik jij trouwens voor het leenwoord computer? Toch niet iets met elektrisch of elektronisch he, want die zijn ook geleend.

groet

van een taalgenieter

harry reintjes

Beste Taalgaardenier,

Komt gaardenier niet van jardin????? Had je jezelf niet beter taaltuinier kunnen noemen?? Of bedoel je het derivaat van het Angel-Saksische?? guard en had je jezelf dan niet beter taalbewaarder kunnen noemen???? Overigens is guard ook geen Angel-Saksisch getuige het Spaanse guardia.

Natuurlijk ken ik het chauvinisme eh de overdreven “vaderlands"liefde/eigen-taalliefde (sorry eh pardon eh het spijt me) en de afkeer van de Vlaming van het Frans (en Frankrijk??). Edoch, het Frans is grotendeels ontleend aan het o zo mooie Latijn. Al is het een dode taal, bij mijn studies van de vreemde talen heb ik hier veel baat bij gehad. Ook het Engels is niet alleen Angel-Saksisch, maar gelardeerd (sorry, doorspekt) met ontleningen aan het Latijn. Globalisme meneer de taalgaardenier. Wat een rijkdom !!! als je het allemaal kent, kunt, wilt en kunt toepassen.
Al zeggen de chauvinistische Duitsers liever “rechner” dan computer, ook hun taal heeft veel leenwoorden en woorden ontleend aan het Frans.

Bij ons is een proefwerk niet afsluitend, een examen wel.

Vraagvorming kan ook betekenen: er vormen zich vragen/er ontstaan vragen.

Eeen journalist schrijft geen krant, hij/zij schrijft een stuk/artikel in een krant.

Bevraging staat niet in de Van Dale; bevragen wel=vragen naar, inlichtingen vragen over; wij zeggen ondervraging, maar dus ook enquete.

“Hyperlink"voor “kanttekening” vind ik ook erg ruim, zeker voor teksten en een examen op papier. Een voetnoot, zoals dezelfde schrijver wil kan voor vmbo’ers ook voor verwarring zorgen: een knabbeltje tussen de tenen???

Is het DE Duvel of HET Duvel?? Als het DE Duvel is, wat ik denk, dan is het niet een goed Duvel, maar een goede Duvel.

Proost taalgaardenier; ik hef mijn glas met sinaasappelsap