Eindexamen Nederlands aan verandering toe?

Er klinkt veel kritiek op het eindexamen Nederlands. Bij het centraal schriftelijk, dat voor alle scholieren in Nederland hetzelfde is, moeten de kandidaten vragen over teksten beantwoorden. Ze moeten een aantal teksten lezen en daarvan bijvoorbeeld een samenvatting geven, de tekstsoort bepalen of beschrijven of de gebruikte argumenten door de beugel kunnen.

De kritiek luidt, samengevat, dat het hierbij niet om kennis van de Nederlandse taal en literatuur gaat, maar puur om praktische vaardigheden, om ‘trucjes’. De kennis wordt wél getoetst in eerder afgenomen schoolexamens, maar dat telt minder zwaar mee voor het eindcijfer.

Wat vindt u van het huidige centraal schriftelijk eindexamen Nederlands? Moet dit veranderen of is een nadruk op praktische vaardigheden juist wel goed?

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 5 reacties

Asima

Waarom moet die man nou grijs zijn. ALSOF ALLE LERAREN OUD ZIJN!!!

Hanneke

Jullie geven wel een zeer beperkte keuze. ALs u niet voor mij bent, bent u tegen mij. Zou het niet veel genuanceerder liggen dan hier wordt gesuggereerd? ALs ik het goed invd om vaardigheden te toetsen, wil dat niet zeggen dat ik kennis onnodig vind. Integendeel zelfs.

Ellen

Sinds een paar weken geef ik bijles Nederlands (2 havo) aan een jongen die moeite heeft met grammatica en formuleren. De nadruk ligt op school al heel vroeg op vaardigheden als het onderscheiden van tekststructuren, tekstverbanden en tekstsoorten. Maar hoe kan hij deze vaardigheden onder de knie krijgen als hij hoofd-en bijzinnen nog niet kan onderscheiden, niet weet wat voegwoorden zijn, niet weet wat een voorzetselvoorwerp is etc. Zelf ben ik vertaler Duits-Nederlands, maar ik weet niet waar ik moet beginnen om zijn niveau snel op te krikken. Ik ben geschrokken van de chaotische lesmethode. Mijn eigen kinderen doen nu eindexamen vwo/gymnasium en zeggen ook dat de methode bij Nederlands een “ramp” is en dat “school ook niets te kiezen heeft omdat er niks beters is”. Dat vind ik echt een teken aan de wand. Ze zien op tegen het examen Nederlands, want je kunt nog zo goed zijn in het schrijven van een essay en al je boeken van lijst netjes hebben gelezen, uiteindelijk worden de passieve vaardigheden getest.

Maurits

Uhh, geen van beide? Ik denk dat er wel een nadruk moet zijn op vaardigheden, maar zoals die nu is, is het niet goed. ‘t Is gewoon een beetje gokken en hopen dat je het goed hebt. Daar komt weinig vaardigheid bij te pas.

Carolien Eppenga

Vaardigheden zijn belangrijk maar zoals die nu getoetst worden, is niet voldoende. Er is al jarenlang kritiek op het Nederlands examen. Zelf heb ik het Nederlands Centraal Examen van vwo 2017 gemaakt. Daar zijn destijds heel veel klachten over geweest, en terecht! Ik studeer Onderwijswetenschappen, waarbij het ook gaat over wat goede toetsen/evaluaties zijn. En de examens Nederlands meten op dit moment niet wat ze moeten meten. Er moet naar het kritiek geluisterd worden, de Nederlandse examens moeten flink veranderen. Want op deze wijze kunnen we niet doorgaan.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK