Dictee met stijlfouten?

Kees van Kooten gooide het bij het 24ste Groot Dictee over een andere boeg: deelnemers moesten niet alleen spelfouten zien te vermijden, maar ook stijlfouten en grammaticale missers aanwijzen.

Is die opzet voor herhaling vatbaar?

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

Ja, bredere aandacht voor taalverzorging is goed.(309 stemmen, 67%)

Nee, wat mij betreft was dit een eenmalig experiment.(155 stemmen, 33%)

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 59 reacties

Gerry Pardoel

Ik vond het zò kindrrachtig: woorden waarvan je het bestaan niet eens wist. Een staaltje van zelfverheerlijking!

Ludo Korteman

Door deze opzet is wel gebleken dat mensen die goed kunnen spellen ook moeite hebben met grammatica.  De winnaar heeft zelfs zes (!) grammaticale fouten niet gezien. Kees heeft gelijk. Dicteewoorden kun je uit je hoofd leren. Grammatica en verzorgd taalgebruik vragen wat meer aandacht.

Wilco Kalbfleisch

Didactisch gezien was het een verkeerde opzet, je moet in één
dictee nooit twee verschillende dingen willen toetsen, in dit geval en spelling en stijl. Het een gaat dan ten koste van het ander. Een dictee gaat over de spelling, die ligt vast. Maar goed of fout taalgebruik is vaak abitrair. Zo vond ik het woord ‘gerianiums’ een mooi Van-Kooten-neologisme, raar dus dat dat werd beschouwd als een verhaspeling.

Inge

Prima! Rest van het dictee was te hoogdravend

Carina

Het moet natuurlijk zijn: die gingen mij beter af dan de spelling. Ha, ha!

Carina

Ja, laat die stijlfouten er maar in! Dat ging mij veel beter af dan de spelling! Ik vond de eerste twee regels echt heel lastig. Ik had van veel woorden nog nooit gehoord, laat staan dat ik wist hoe ik ze moest schrijven.

Mechteld

Prima dictee. Goed te doen. Stijlfouten benoemen vind ik voor herhaling vatbaar. Tenminste geen gedoe met koppeltekens ! Wel heb ik nu wat moeilijke woorden bijgeleerd. Toch zat ik aardig beneden het gemiddelde. Tevreden over deze 24e editie.

Tim Breedveld

Ik zou willen adviseren om eens wat meer de nadruk te leggen op het begrijpend lezen.
Wat betreft de verhaspelingen, ben ik het roerend eens met meneer van Kooten, in het dagelijks taalgebruik worden teveel stijlfouten gemaakt, men weet anno hodie vaak niet eens hoe het een en ander te schrijven. Zie bijvoorbeeld de Facebookpagina Taalvoutjes.
Voor volgend jaar misschien een idee om zinnen in begrijpelijk Nederlands te zetten.
Laat deelnemers bijvoorbeeld een zin formeren, die in de kern hetzelfde betekent waarbij het totale verhaal ook nog klopt, gelijk een opstel.
In de dictees van de afgelopen jaren worden vaak zinnen gebruikt waar synoniemen voor woorden worden gebruikt, daardoor worden zinnen ombegrijpelijk, daarbj komt nog dat die zinnen in het dagelijks taalgebruik niet voorkomen.

Cobi

Superdictee! En heel goed te doen. Gewoon lekker moeilijk, want makkelijk is niks aan.

Trees Roose

De tijd is gewoonweg te kort tijdens bet GD om én spelling én grammatica te beoordelen. Bovendien was een aantal grammaticafouten te vergezocht (mitsgaders) of anderszins te gewikkeld. Het is een aardig idee, maar dan of meer tijd geven, of de grammaticafouten wat ‘dagelijkser’  maken.