Boete voor ‘kanker’?

Dit weekend werd een jongen beboet die volgens de dienstdoende agent “al kanker roepend” over straat liep. Dat het gebruik van kanker als krachtterm voor veel mensen aanstootgevend is, wisten we al, maar moet het lukraak roepen van die term ook inderdaad beboet worden?

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

Ja(104 stemmen, 29%)

Nee(258 stemmen, 71%)

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 21 reacties

Humberto Tan

Zwart.

Angelo Wentzler

Ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld dat “Onze Taal” dit een Poll noemt… Of ben ik nu door aan het schieten?

Wout Post

Niet voor kanker e.d., maar wél voor kankej. En voor hooihooits, en voor wejk en die talloze andere woorden die door dat vreselijke aanstellerige accent totaal verkankerd worden!

Martijn

Beboeten zou wel vervelend zijn voor mensen die last hebben van coprolalische Gilles de la Tourette.

Matjan Tutul

Bekeuren helpt niet, denk ik.
Volksmensen hebben er altijd moeite mee gehad om zich te beheersen, al zijn er ook onder de arbeiders, en zeker bij de boerenstand, nette mensen die dat wel kunnen. Bij de adel en de hogere burgerij is het door opvoeding en traditie een tweede natuur
geworden. Voorheen gold de goedburgerlijke etiquette ook voor de lagere standen als de norm. Dit is helaas veranderd, voor de grote meerderheid in dit land zijn de volkse omgangsvormen de standaard geworden. Ik heb daar een mooi voorbeeld van. Ik ben opgegroeid met de regel dat ik als man een andere man onmiddellijk de hand reik en op straat een bekende man ook direct groet. Met dames wacht ik tot zij mìj de hand reiken of te kennen geven dat ze mij willen herkennen. Het komt immers de dame toe om in het openbaar te laten blijken dat zij een man kent. Ik heb het moeten meemaken dat een patiënte mij bij het betreden van de spreekkamer bits toevoegde: “Waarom geeft u mij geen hand?” Ze schreef een boze brief aan de directeur van mijn ziekenhuis. Gelukkig kon ik er samen met hem om lachen. De ‘cultuur’ van het volk is overal veel nadrukkelijker dan vroeger aanwezig, af en toe zelfs op een agressieve manier. Het verbaast me ook niet meer dat we in het buitenland, vooral overzee en in Zuid- en Midden-Europa, op dit gebied zo’n slechte naam hebben. Tenenkrommend sta ik erbij als landgenoten met verkeerde kleren aan en luidruchtig kakelend de ruimte vullen.

Thomas

Dan zouden er ook boetes moeten komen voor: tering, tyfus, kolere, pest, pleuris, en cholera.
Het is juist zo uniek aan de Nederlandse taal dat we met ziektes kunnen schelden! Maar wel een beetje ernstige graag. Schelden met verkoudheid schiet natuurlijk niet op.
Waar ik meer een probleem mee heb is dat jongeren te pas en te onpas het gebruiken. Als ik in één zin 4x het woord kanker hoor (kankergrappog, kankerlang, kankergek en kankerdom) als voorzetsel dan vrees ik toch dat het woord zijn impact uiteindelijk verliest. Maar dan kunnen we nog altijd over gaan op AIDS, ebole ofzo.

ton

Volkomen verkeerd als de overheden uitdrukkingen of woorden (nog meer) gaan verbieden. Als sommige mensen zich benadeeld voelen door bepaalde uitingen dan is dat -altijd- een vrijwillig opgelegd probleem. Ik ben zelf atheist -vanzelfsprekend voor mij- en bijvoorbeeld vloeken heeft voor mij geen betekenis. Ik merk dat als ik vloek, gelovigen of andere beperkte geesten kwets maar dat is volledig hun keuze.
Het verbieden van woorden of uitingen maakt de weg vrij voor idiote boekverboden, “kwetsende cartoons”, belachelijke zgn. ‘discriminerende’ woordverboden, etc. Waarom mag ik dan wel gediscrimineerd worden door beperkingen van mijn uitingsvrijheid?

Petra

Aggut… dat joch was de fase van Annie MG (Ik ben lekker stout) nog niet ontgroeid. Misschien dat-ie vroeger Poep en Pies heeft geroepen en nu iets anders shockerends moest verzinnen?  Een vaderlijke schouderklopje (goed zo, jongen, lucht vooral lekker je hart) was misschien effectiever geweest.

Ben de Dood

Het lijkt zo duidelijk wat krachttermen zijn. Zo duidelijk dat dit niet wordt omschreven in de APV van Ermelo, waar de boete voor het roepen van ‘kanker’ werd gegeven. De begripsbepalingen in artikel 1:1 bevatten geen uitleg over vloeken, schelden of krachttermen.

Wel meldt de APV van Ermelo onder artikel 10:
1. Het is verboden in het openbaar de naam van God vloekende te gebruiken.
2. Het is verboden in het openbaar ruwe of grove taal te gebruiken.
3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt niet voor zover gedachten of gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7 van de Grondwet of indien het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Daar zit mogelijk een juridisch probleem, want zonder te omschrijven wat vloeken, ruwe of grove taal is, kan dit leiden tot willekeur. Wat bijvoorbeeld als ik hardop alleen ‘kanker’ zeg, ben ik dan aan het vloeken of spreek ik alleen maar de naam van een ziekte hardop uit?

Of wat te denken van ‘pannenkoek’, dat sterk in opkomst is als synoniem voor ‘sukkel’. Niet iedereen ervaart dit als een echt scheldwoord. Gebruik je in Ermelo ruwe taal wanneer je ‘pannenkoek’ tegen iemand zegt?

De APV van Ermelo laat op meer punten te wensen over. De naam van God mag niet in het openbaar vloekende gebruikt worden. God heeft vele namen, over welke naam gaat dit verbod? Yahwehverdomme, mag dat wel of niet? Om nog maar te zwijgen over namen van andere goden, mogen die dan wel vloekend gebruikt worden?

W.M.Visser

Als het woord kanker niet persoonlijk aan hem/haar gericht is heeft deze agent het recht niet om iemand te bekeuren. Er bestaat niet zoiets als ‘taalpolitie’.