Alle gemeenteteksten in eenvoudige taal?

Steeds meer gemeenten communiceren in eenvoudige taal met de burger. Hun ideaal is dat gemeente-uitingen zó eenvoudig en duidelijk geformuleerd zijn dat 95 procent van de burgers ze kan begrijpen. In de volksmond wordt dat ook wel jip-en-janneketaal genoemd.

Maar is alles wel op dat niveau uit te leggen? Vereisen complexe beslissingen en voornemens niet soms ook complexe taal, bijvoorbeeld omdat er juridische haken en ogen aan zitten?

Deze poll is gesloten. De uitslag was als volgt:

eenvoudige taal(168 stemmen, 26%)

de taal die de situatie vereist(473 stemmen, 74%)

Velden met een * zijn verplicht.

Reacties Er zijn 47 reacties

Edwin

Nog eentje. Een van de reacties vermeldt: “Het belang van het behouden van het gebruik van complexe taal wordt mijns inziens met name gedreven door de noodzaak voor volledigheid, dat misverstanden en verkeerde interpretatie moet voorkomen.” In alle cursussen “schrijven” die ik al gevolgd heb, wordt net het omgekeerde beweert. Volledigheid, de noodzaak om misverstanden en verkeerde interpretatie te vermijden, worden daar net aangehaald om te pleiten voor korte zinnen, korte paragrafen, doorzichtig schrijven, enz. Het zijn geen argumenten die een complex taalgebruik ondersteunen, wel integendeel.

Edwin

Ik stem voor “eenvoudige taal” als tegenhanger van “ingewikkelde juridische taal”, niet als synoniem van jip-en-janneke-taal. Overigens is “de taal die de situatie vereist” een gruwel van een uitdrukking. Wiens situatie: die van de auteur of die van de bestemmeling? Elke situatie vereist klare en duidelijke taal, dat is dus synoniem van “eenvoudige taal”, in de positieve zin, niet als synoniem van verkleuterende taal.

kathleen van steendam

Eenvoudige taal lijkt me nog net iets anders dan jip-en-janneketaal.
Ik ben voorstander van eenvoudige en heldere taal. Ik hoorde nog nooit iemand zich beklagen over het feit dat een tekst te gemakkelijk om lezen zou zijn…

Miryam

Het is een misverstand om te denken dat eenvoudige taal voor iedereen te begrijpen is. Als je heel slim bent, heeft je brein niet genoeg aan te simpele info. Dan zitten er zoveel vragen in je hoofd, dat je niet meer snapt wat er staat.
Het is ook een misverstand om te denken dat taal alleen volledig kan zijn, ook in juridisch opzicht, als het ingewikkelde taal is. Vaak gebruikt de schrijver woorden of zinnen die hij zelf niet helemaal begrijpt. Als je niet kunt uitleggen wat je met je tekst bedoelt, heb je te moeilijk geschreven. Dan is de boodschap niet duidelijk.
Als je tekst voor een breed publiek bedoeld is, moet hij voor een breed publiek toegankelijk én leesbaar zijn. Naar mijn idee bereik je dat het beste door niet te ingewikkelde, maar ook niet te eenvoudige taal te gebruiken: kies het gemiddelde taalniveau als uitgangspunt.
Schrijf je wel in eenvoudig Nederlands, geef dan voldoende informatie en bedenk dat je lezer misschien een beperkte woordenschat heeft, maar daarom niet dom of onmondig is. Dat zal de leesbaarheid ten goede komen.

Sjoukje Bos

Ik ben voorstander van eenvoudig en duidelijk taalgebruik zonder af te dalen in kleutertaal en te vervallen in verkleinwoorden zoals sommige politici doen.

J.moormann

De juridische terminologie kun je je goed eigen maken door “De rijdende rechter” te volgen.De taal van de gemeente moet helder en Niet ingewikkeld zijn. Voor mijn part zelfs Jip en Janneke-taal. kunnen we nog eens (glim-)lachen.

ajk te h

als je eenvoudige taal gebruikt snappen hoogopgeleiden dat toch ook!!!

Hans Beukers

Helder en duidelijke taal is wat anders dan Jip-en-Janneketaal.

Kees van Reenen

Goed, nodeloos ingewikkeld is - ik zeg het al - onnodig en zinloos. Maar laat er alsjeblieft wel onderscheid blijven tussen schrijftaal en spreektaal.

H.M. van der Horst

Het valt wel mee met die verkleutering van de taal. Ik woon in Leiden. Toen bij ons in de straat Benno L. werd ondergebracht ontvingen wij als omwonenden een uitgebreide schriftelijke toelichting van burgemeester Lenferink. Ongeveer anderhalf A4, vol met goedbedoelde, maar vooral ambtelijk geformuleerde, overwegingen. Met 40 dienstjaren als overheidsambtenaar achter de knopen kon ik het nog wel verstouwen, maar het schoot voor de doorsnee (bejaarde) bewoner zijn doel voorbij. Het had stukken begrijpelijker op een half A4 gekund, zonder te behoeven vervallen in Jip-en-Janneketaal. Op mijn schriftelijke aanbod om begrijpelijke brieven voor hem te schrijven heb ik van de burgemeester natuurlijk niets vernomen. Die heeft het waarschijnlijk niet eens gelezen. Enige tijd later ontvingen we een soortgelijk schrijven met vervolginformatie.