In de gratis dienst Woordspot legde Onze Taal vanaf februari 2012 elke week een nuttig en actueel, maar lastig Nederlands woord uit voor middelbare scholieren. Woorden die aan bod zijn gekomen, zijn onder meer fetisjistconservatiefpleidooi en verschansen.

In oktober 2016 is het project - een samenwerking met uitgeverij Malmberg - beëindigd. Alle Woordspot-afleveringen zijn nog wel online te lezen

Malmberg en Onze Taal verzorgen nu een nieuwe, maandelijkse rubriek op het weblog Talent Actualiteit: ‘Ruggespraak VO’.