spillage (de)


Citaat

“We hebben van tevoren een lijst gemaakt zodat mensen op afroep binnen twintig minuten aanwezig konden zijn. De spillage is zeker niet naar kantoorpersoneel of familieleden gegaan en het is vervelend om te horen of lezen dat dat elders wel gebeurt, want dat zorgt voor scheve gezichten.”
Bron: Restvaccins gaan naar mensen die ‘officieel’ nog niet aan de beurt zijn: ‘Maar niet zomaar naar familie’ – Fleur Reijngoudt, de Stentor, 31 maart 2021)

Betekenis

hoeveelheid die uit een zending of verpakking verloren gaat of verloren dreigt te gaan

Uitspraak

[spil-laa-zjuh]

Woordfeit

Spillage klinkt Frans: -age wordt uitgesproken zoals in bagage en etalage. Maar vermoedelijk is de term in het Engels ontstaan. (Het Franse woord is coulage, dat letterlijk ‘weglekken’ betekent.) Spillage is afgeleid van het werkwoord to spill, dat ‘overstromen’ of ‘morsen’ betekent. Wat gemorst wordt, wordt verspild en gaat verloren.

In de media komt spillage momenteel veel voor als het over restjes van vaccins gaat: de laatste restjes in een potje, flesje of verpakking, die niemand wil verspillen. Maar het woord is ouder dan corona. Het ging daarbij in vroeger eeuwen vooral om het risico dat er iets uit verpakkingen, pakketjes en grote zendingen verdween, gestolen werd of verloren ging.

Het is geen toeval dat spillage, verspillen en to spill op elkaar lijken: ze hebben een gemeenschappelijke Oergermaanse voorouder. Dat woord betekende aanvankelijk ‘vernietigen, doden, verwoesten’ en kreeg vervolgens de iets afgezwakte betekenis ‘teloorgaan, verloren laten gaan, verkwisten’.