segregatie (de)


Citaat

“De segregatie en de laaggeletterdheid nemen toe, het lerarentekort loopt op en scholen evalueren hun nieuwe programma’s te weinig. Maar een lichtpuntje is er ook: scholen en opleidingen maken steeds meer werk van gelijke kansen, en vooral leerlingen met een migratieachtergrond plukken daar de vruchten van.”
(Bron: De kansen zijn nog altijd ongelijk in het onderwijs, maar langzaam verandert er ietsAmber Dujardin, Trouw, 10 april 2019)

Betekenis

sociale scheiding van bevolkingsgroepen

Uitspraak

[see-gree-ga-(t)sie] of [see-gruh-ga-(t)sie]

Woordfeit

Het woord segregatie komt via het Frans van het Latijnse segregatio, dat ‘afzondering’ betekent en een afleiding is van segregare ‘afscheiden, afzonderen (van een kudde)’. Dit werkwoord is afgeleid van de woordgroep se grege, die letterlijk ‘afgezonderd van de kudde’ betekent: het voorzetsel se betekent ‘(afgezonderd) van’, en grege is een naamvalsvorm van grex ‘kudde’.

Segregatie is het verschijnsel dat bepaalde culturele of etnische groepen in een land strikt gescheiden leven: ze leven in hun eigen kring, ze wonen per groep vaak (gedwongen of vrijwillig) dicht bij elkaar, bezoeken aparte scholen, enz. Segregatie is het tegengestelde van integratie.