revisionistisch


Citaat

“Gans relateerde dit grijze geschiedbeeld aan revisionistische tendensen in de (Duitse) geschiedschrijving, en constateerde dat Van der Heijden leed aan ‘secundair antisemitisme’ (...).”
(Bron: Evelien Gans, 24 april 1951 – 19 juli 2018 – Margreet Fogteloo, De Groene Amsterdammer, 29 augustus 2018)

Betekenis

betrekking hebbend op herziening van historische feiten, in het bijzonder relativering van de rol van Duitsland en het naziregime in de Tweede Wereldoorlog

Uitspraak

[ree-vie-zjo-nis-ties] of [ree-vie-zie-o-nis-ties]

Woordfeit

Revisionistisch is het bijvoeglijk naamwoord bij revisionisme, dat ontleend is aan het Franse révisionnisme. Dat is een afleiding van révision, het Franse woord voor ‘herziening’. Bij revisionisme gaat het in de basis dan ook om herziening van informatie.

Zo is historisch revisionisme een academische term voor het onderzoek naar de juistheid van historische feiten, dat kan leiden tot herziening van de traditionele geschiedschrijving. In negatievere zin wordt revisionisme gebruikt voor het relativeren van de rol van Duitsland en het naziregime in de Tweede Wereldoorlog; het is dan als een eufemisme te beschouwen. Ook het ontkennen van de Holocaust is een bekend aspect van dit type revisionisme, al wordt daarvoor vaak de specifiekere term negationisme gebruikt – een afleiding van négation ‘ontkenning’.

Soms wordt revisionisme ook in andere contexten gebruikt, bijvoorbeeld als term in het marxisme (zie de Wikipedia).