repercussie (de)


Citaat

“De grote vraag is welke repercussies de problemen met de Uithoflijn de komende jaren zullen hebben. Leidt het tot koudwatervrees bij volgende provinciale ambities om de bereikbaarheid te vergroten? Dat zou kwalijk zijn, vindt de SGP-lijsttrekker.”
(Bron: Waar het ov in Utrecht vastloopt, rijdt Noord-Holland met lege bussen – Bart Dirks, de Volkskrant, 13 maart 2019)

Betekenis

(hier:) onaangenaam gevolg, weerslag

Uitspraak

[ree-per-kus-sie]

Woordfeit

We danken het woord repercussie via het Franse répercussion aan het Latijn: repercussio betekent ‘terugkaatsing’. Dat hangt samen met het werkwoord repercutere ‘terugkaatsen, terugstoten’, dat op zijn beurt bestaat uit het werkwoord percutere ‘stoten’ en het voorvoegsel re- ‘terug’. De terugkaatsing is tegenwoordig vaak figuurlijk bedoeld. Als een beslissing of situatie repercussies heeft, kaatst er als het ware iets terug: er is sprake van – meestal onaangename – gevolgen.

Dat slagwerk ook wel percussie genoemd wordt, evenals het bekloppen van een patiënt bij een medisch onderzoek, is geen toeval. Percussie is op hetzelfde Latijnse werkwoord voor ‘stoten’ terug te voeren.