reologie (de)


Citaat

“Blijft de vla tweekleurig tijdens transport over hobbelige wegen? (...) Om dubbelvla te begrijpen, kom je terecht in de reologie.”
(Bron: ‘Hoe kan dubbelvla dubbelvla blijven?’ – Gemma Venhuizen, Nrc.nl, 17 april 2020)

Betekenis

leer van stromingen en vloeistoffen

Uitspraak

[ree-o-lo-gie]

Woordfeit

Aan de uitgang -logie is te zien dat reologie een vakgebied, een ‘-kunde’ is. Het gaat hier om de wetenschap die de stroming van (vloei)stoffen bestudeert, en de weerstand en vervormingen die daarbij optreden. Van dubbelvla en brooddeeg tot verf, rubber en plastics. Ook onderzoek naar de elasticiteit en het breukloos vervormen van allerlei materialen valt onder het specialisme.

Zoals zoveel aanduidingen voor vakgebieden is ook de term reologie relatief recent ontstaan, namelijk in de eerste helft van de twintigste eeuw. Daarbij is gebruikgemaakt van het klassiek Griekse woord rheos, dat ‘stroom’ betekent. Het Griekse werkwoord rhein, ‘stromen’, komt ook voor in een bekende uitspraak van de filosoof Heraclitus (ca. 500 voor Christus): panta rhei. Dat betekent ‘alles stroomt’, met andere woorden: ‘alles verandert voortdurend’. En dat rhein nogal doet denken aan de Duitse naam van de Rijn is waarschijnlijk ook geen toeval: de naam Rhein/Rijn en het Griekse rhein zijn heel in de verte vermoedelijk aan elkaar verwant.