preluderen


Citaat

“Hierbij ging Rutte nog een stap verder door te preluderen op een terroristisch motief met zijn woorden dat ‘onze rechtsstaat en onze democratie sterker zijn dan fanatisme en geweld’.”
(Bron: Oppassen met zware termen bij mogelijke aanslagen – NRC, 19 maart 2019)

Betekenis

zinspelen op iets; iets als in­lei­ding spe­len

Uitspraak

[pree-lu-dee-ruhn]

Woordfeit

Preluderen is vanuit het Frans (préluder) in het Nederlands terechtgekomen. Het gaat uiteindelijk terug op het Latijnse praeludere, dat is opgebouwd uit de Latijnse woorden prae ‘voor’ en ludere ‘spelen’.

In eerste instantie werd preluderen gebruikt in de betekenis ‘een muziekinstrument of de eigen stem proberen vóór het daadwerkelijke spelen/zingen’. Gaandeweg verschoof de betekenis van ‘inspelen’ en ‘als inleiding spelen’ naar het figuurlijke ‘inleiden’: wie preludeert op iets, zinspeelt op iets wat nog moet komen (en nog niet vaststaat), of loopt er alvast op vooruit.