persistent


Citaat

“Het geheugen is gebrekkig en gekleurd. (...) De vertekeningen die mensen met hun geheugen aanbrengen worden voor ons pas interessant als ze systematisch zijn – dus in één richting werken – en persistent. Het onderhouden van een positief zelfbeeld zorgt voor zo’n systematische en persistente vertekening, namelijk zelfoverschatting.”
(Bron: Het geheugen als financieel risico: varen op je geheugen kan je al snel veel geld kosten – Willem Schoonen, Trouw, 21 november 2021)

Betekenis

blijvend, volhardend

Uitspraak

[per-sie-stent]

Woordfeit

Persistent is een ander woord voor ‘blijvend, niet veranderend’. Het kan ook een houding of instelling zijn: wie geneigd is door te gaan en niet op te geven, kan eveneens persistent genoemd worden, ‘volhardend’. Het bijbehorende zelfstandig naamwoord is persistentie: ‘het blijven doorgaan met iets’, oftewel ‘volharding’. Daarnaast kan het specifiek duiden op ‘het vasthouden aan de eigen mening’.

Het Latijnse werkwoord persistere had eeuwen geleden al de betekenis ‘volharden’. Het bijbehorende bijvoeglijk naamwoord persistens was ‘volhardend, standvastig’. Het hiervan afgeleide persistent kwam in de negentiende eeuw voor het eerst voor in Nederlandse teksten.