paulianeus handelen


Citaat

“In zijn laatste verslag meldt Schol dat hij verdere maatregelen rond dit paulianeus handelen laat afhangen van de door hem opgevraagde informatie, die de bestuurders eind deze maand moeten hebben ingeleverd.”
(Bron: Directie failliet Alera Zorg aansprakelijk gesteld voor tekort van 1,1 miljoen euro – RTV Oost, 17 januari 2022)

Betekenis

frauduleus benadelen van een of meer schuldeisers, vooral bij een dreigend faillissement

Uitspraak

[pau-lie-ja-neus]

Woordfeit

Stel, iemand dreigt failliet te gaan en heeft verschillende schuldeisers. In het zicht van het faillissement mag iemand het dan niet nog vlug op een akkoordje gooien met een van de schuldeisers (bijvoorbeeld door die snel terug te betalen). De andere schuldeisers worden op die manier namelijk benadeeld: er blijft voor hen minder over. Als de schuldenaar een schuldeiser willens en wetens voortrekt boven anderen en ze zich daar beiden van bewust zijn, is er sprake van paulianeus handelen.

In dat aan het Latijn ontleende woord paulianeus is de naam Paulus te vinden: het betekent letterlijk ‘volgens, behorend bij Paulus’. Daarbij gaat het niet om de bijbelse apostel Paulus, maar om de Romeinse jurist Julius Paulus, die aan het begin van de derde eeuw leefde en zich al bezighield met de rechten van schuldeisers.