mediaan (de)


Citaat

“Vaak voeren we discussies aan de hand van cijfers. Maar de levens van ruim 17 miljoen individuele Nederlanders passen niet in een mal. (...) Geen enkel leven voegt zich naar de mediaan van een statistisch model.”
(Bron: Troonrede 2019 Rijksoverheid.nl, 17 september 2019)

Betekenis

(hier:) middelste van een reeks waarden die op grootte zijn gerangschikt

Uitspraak

[mee-die-aan]

Woordfeit

Als je alle waarden van een steekproef of een verzameling onderzoeksgegevens op een rij zet van klein naar groot, is de waarde precies in het midden de mediaan. Dus bij dertien waarnemingen is de mediaan het zevende getal: er staan precies zes getallen links en zes getallen rechts van de mediaan. Het betekent wel dat er alleen bij een oneven reeks een mediaan aan te wijzen is. Bij even reeksen wordt als mediaan vaak het gemiddelde van de twee middelste waarnemingen gekozen.

Het woord mediaan is aan het Latijn ontleend: het Latijnse medianus betekent ‘middelste’ en medius is ‘midden’.