hovaardig


Citaat

“Ik vond het altijd hovaardig te denken dat ik mensen kan ontwikkelen. Maar misschien is het wel zo. De vreugde van iemand uit de massa halen, eruit te trekken wat mogelijk is, heb ik van Rudi geërfd.”
(Bron: ‘Ze kijken me aan alsof ik een vereerde oude meester ben’ – Francine van der Wiel, NRC, 29 september 2021)

Betekenis

arrogant, hoogmoedig

Uitspraak

[ho-vaar-duhg]

Woordfeit

Hovaardig is afgeleid van het middeleeuws Nederlandse woord hovaert of hovaerde, dat ‘trots’ of ‘overmoed’ betekent. Het eerste deel van het woord is ho en dat komt van hoog – de g is in de uitspraak verdwenen. Vaert of vaerde is de voorloper van vaart in de betekenis ‘het (voort)gaan, tocht’. Waar we bij vaart nu al snel aan schepen denken, kon het aanvankelijk ook verwijzen naar het rijden op een paard of met een wagen. Iemand die ‘ho(og) vaert’, oftewel ‘hoog te paard zit’, verhief zich boven anderen. Zo kreeg hovaardig de betekenis ‘verwaand, arrogant’. ‘Over het paard getild’ dus eigenlijk.