gallisch


Citaat

“Het gebeurde in de eerste aflevering, kort nadat de vier internationals hun intrede hadden gedaan in de villa. Wat opviel was niet alleen de verontwaardiging bij Van Bommel, die gallisch was dat zijn gloednieuwe telefoon nu al naar de gallemiezen was.”
(Bron: Tafeltennis? Nee. Voetbal? Nee. Voetvolley? Nee. Dit is teqball! En Eliano en Kingsley zijn al fan – Vincent de Vries, De Stentor, 12 juli 2021)

Betekenis

kwaad, kregelig

Uitspraak

[gal-lies]

Woordfeit

Met de Galliërs, de taalnaam Gallisch en de betekenis ‘uit Gallië’ heeft gallisch niets te maken. Het woord is ontleend aan het Jiddisch, een taal waarin veel Hebreeuwse woorden opgenomen zijn. Het Jiddische challisj betekent ‘misselijk, naar, onaangenaam’ en gaat terug op het Hebreeuwse challasj, dat ‘zwak’ betekent. Gallisch komt in het Nederlands vrijwel alleen voor in de uitdrukking ‘ergens gallisch van worden’. Het betekent dan niet zozeer dat je ergens misselijk als wel dat je ergens kwaad van wordt - misselijk van woede, zou je kunnen zeggen.

De aardrijkskundige naam Gallië is een vernederlandsing van het Latijnse Gallia, dat een deel van het Romeinse Rijk aanduidde: grofweg het huidige Frankrijk en enkele aangrenzende delen in andere landen. De Gallische volken spraken Keltische talen, en Gallia komt waarschijnlijk uit een van die talen.

Naar de gallemiezen voor ‘kapot, naar de knoppen’, dat in dezelfde geciteerde zin hierboven staat, gaat mogelijk ook terug op het Hebreeuwse woord challasj. Het is dan gecombineerd met mioes (‘minderwaardigheid’). Een andere verklaring is hier te lezen.