eclectisch 


Citaat

“Het werd al met al een ouderwets baldadige show, waarin een paar aardige mensen een paar aardige cadeaus kregen en een stel zoete kinderen ondanks alle ongein toch in de sint bleven geloven, met hun aandoenlijke koppies. Ook ondergingen we een eclectische muzikale combinatie van een vrolijke fanfare en een juist niet feestelijke Anouk.”
(Bron: Sinterklaasshows: zonder piet is beter dan zonder pit – Renate van der Bas, Trouw, 6 december 2018)

Betekenis

het beste uitkiezend, samengesteld uit het beste

Uitspraak

[ek-lek-ties]

Woordfeit

Het begrip eclecticisme wordt onder meer in de kunst, de filosofie en de theologie gebruikt. De grondgedachte is dat uit meerdere stromingen of stijlen steeds de beste elementen worden geselecteerd en gecombineerd. Het woord eclectisch gaat via het Duitse eklektisch en het Latijnse eclecticus terug op het Oudgriekse eklektikos. Dat is een vorm van het werkwoord eklegein, dat ‘(uit)kiezen’ betekent en is opgebouwd uit de elementen ek- (‘uit’) en legein (‘spreken, zeggen’).

Dat selectief net als eclectisch ‘(het beste) uitkiezend’ betekent, is geen toeval. In selectief is het voltooid deelwoord van het Latijnse werkwoord legere ‘uitkiezen, verzamelen’ te herkennen, dat met het Griekse (ek)legein verwant is; se- betekent ‘ter zijde’.