doorwrocht


Citaat

“Het besluit toont een gebrekkig besef van nationale verantwoordelijkheid voor onze zorgenkinderen. Zo ontbreekt een doorwrocht, door professionals gedragen, algemeen geldend kwaliteitskader voor de jeugdzorg. Dit wreekt zich onder meer op het principiële punt van de rechtsongelijkheid.”
(Bron: Onze zorgenkinderen verdienen beter – Ido Weijers, Nrc.nl, 6 mei 2019)

Betekenis

gedegen, solide

Uitspraak

[door-wrocht] of [door-vrocht]  

Woordfeit

Doorwrocht heeft te maken met het werkwoord doorwérken: ‘grondig bewerken/overdenken’. Ooit had doorwérken namelijk als voltooid deelwoord niet doorwerkt maar doorwrocht. Sterker nog: ook het werkwoord werken werd ooit vervoegd als werken - wrocht - gewrocht.

Van dat oude voltooid deelwoord gewrocht is eind achttiende, begin negentiende eeuw een nieuw werkwoord afgeleid: wrochten. Ook dat ging ‘werken, vervaardigen’ betekenen en ‘zwaar handwerk doen’. Het is niet lang in gebruik geweest, al staat het nog steeds in enkele woordenboeken als - humoristisch bedoeld - woord voor ‘iets maken’ en in het bijzonder ‘als kunstenaar iets maken, creëren’. Mooie voorbeelden van het oude gebruik van wrochten staan in een weblog op deze site.