Taalrecorddag
22 maart 2004

Welk woord wordt in het Woordenboek der Nederlandsche Taal het uitgebreidst omschreven?

Het langste lemma in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) is zijn. De woordenboekredactie had er maar liefst 109.032 woorden, oftewel ruim 180 bladzijden, voor nodig om te omschrijven wat dat woord betekent. Daarmee is zijn even lijvig als romans als Hersenschimmen en Bezonken rood. Zijn wordt in het WNT op afstand gevolgd door voor (57.946 woorden), hand (56.839), uit (34.027), zin (33.403) en woord (31.043). Dat die woorden bijna allemaal een beginletter hebben die aan het einde van het alfabet staat, is niet helemaal toevallig. A. Moerdijk schrijft in een artikel in het boek Het grootste woordenboek ter wereld dat de materiaalverzameling "haar maximale uitbreiding had bereikt toen de letter v en andere staartletters als de u, w en z bewerkt moesten gaan worden. Meer materiaal betekent meer woorden, meer onderscheidingen en meer citaten."
Ondanks de omvang is zijn niet de ingang waaraan het langst gewerkt is. Dat is namelijk het woord vreemd, waarover bijna drie jaar is gedaan.
Het WNT is met zijn 45.805 bladzijden ruim tien keer zo dik als de grote Van Dale. Maar dat wil niet zeggen dat het langste lemma in Van Dale 18 bladzijden (180 gedeeld door 10) lang is. Die langste ingang is hand, een woord dat in nog geen drieënhalve bladzijden omschreven wordt.


Bronnen

  • Met dank aan Hans Heestermans (WNT-redacteur) en Ton den Boon (hoofdredacteur grote Van Dale).
  • 'Het WNT in cijfers', A. Moerdijk in Het grootste woordenboek ter wereld.

Aanvullingen

Hebt u een aanvulling? Mail dan naar dossiers@onzetaal.nl. Vermeld indien mogelijk uit welke bron uw informatie afkomstig is. De interessantste reacties plaatsen wij op deze pagina.


De taalrecorddag op de Onze Taal Taalkalender werd geschreven door Raymond Noë en Saskia Aukema.


Terug naar de overzichtspagina van het dossier 'Taalrecords'.