Taalrecorddag
15 maart 2004

Het is heel goed mogelijk dat het Woordenboek der Nederlandsche Taal het 'boek' met de langste productiegeschiedenis ter wereld is, want er is zo'n honderdvijftig jaar aan gewerkt (zie ook de komende woordenboekdag). Het 'snelste' boek aller tijden werd vorig jaar geproduceerd, en wel op 23 april (de 'Werelddag van het Boek', tevens de sterfdag van Cervantes en Shakespeare). In Duitsland gingen die dag ruim veertig schrijvers meteen na het ontbijt aan de slag met het thema 'snelheid'. Ze leverden hun stukken twee uur later in, waarna het boek in een oplage van duizend exemplaren in Keulen werd gedrukt en (met de hand) gebonden. Tegen de avond - tien uur na het startsein - lag het boek te koop in boekhandels in zes grote steden, en naar het schijnt was het binnen enkele minuten uitverkocht.


Aanvullingen

  • Er is een werk waaraan langer is gewerkt dan aan het WNT, is de Acta Sanctorum. Dit boek in 68 delen van de Bollandisten (Soci´t´ des Bollandistes) kende een productiegeschiedenis van bijna 300 jaar, 1643-1940; plus een voorgeschiedenis vanaf 1607.
    En van de Basilica van de Byzantijnse keizer Leo VI, eind negende eeuw, een Griekse vertaling van het Romeinse recht, zou men kunnen zeggen dat zij pas duizend jaar later werd voltooid. Na uitgaven van Charles Annibal Fabrot in de 16de eeuw en Heimbach in de 19de eeuw volgde de, mogelijk definitieve, uitgave door prof. H.J. Scheltema i.s.m. met N. van der Wal en D. Holwerda tussen 1955 en 1988. - Michiel Zeevaarder, Groningen

Hebt u een aanvulling? Mail dan naar dossiers@onzetaal.nl. Vermeld indien mogelijk uit welke bron uw informatie afkomstig is. De interessantste reacties plaatsen wij op deze pagina.


De taalrecorddag op de Onze Taal Taalkalender werd geschreven door Raymond Noë en Saskia Aukema.


Terug naar de overzichtspagina van het dossier 'Taalrecords'.