Taalrecorddag
5 april 2004

Waar en wanneer is het eerste schrift ontstaan?

Het oudste schrift ter wereld was het pictografische schrift van de Soemeriërs. Het ontstond rond 3300 voor Christus uit administratieve tekens die hoeveelheden en aantallen van een product (vee, graan) weergaven. De pictogrammen werden geschreven in kleitabletten. De oudste stammen uit Uruk in Irak, maar ze zijn ook in Iran en Syrië gevonden - honderdduizenden in totaal. Uit het pictografische schrift van de Soemeriërs ontstond in de eeuwen daarna het spijkerschrift, dat door de Babyloniërs en Assyriërs gebruikt werd.
Er zijn echter de laatste jaren vondsten gedaan waarop wellicht oudere schriftvormen te vinden zijn. Zo werden er in 1998 in een Egyptisch koningsgraf kleitabletten gevonden die misschien net iets ouder zijn dan de Soemerische, en in 1999 vond men in Pakistan potscherven met tekens die gedateerd werden op 3500 voor Christus. Ze waren afkomstig uit de in 1900 voor Christus verdwenen stad Harappa, waar zich rond 2600 voor Christus een weinig bekende maar hoogstaande beschaving ontwikkeld had.
In 2003, ten slotte, vond men in Jiahu in de Chinese provincie Henan een schildpadschild waarin tekens gekerfd waren. De ouderdom ervan werd geschat op meer dan achtduizend jaar (!), bijna drieduizend jaar ouder dan de Soemerische kleitabletten. Maar totdat de experts hebben vastgesteld dat het hier (en in Egypte en Harappa) inderdaad om een vorm van schrift gaat, gelden de Soemeriërs als het eerste volk dat kon schrijven.


Aanvullingen

Hebt u een aanvulling? Mail dan naar dossiers@onzetaal.nl. Vermeld indien mogelijk uit welke bron uw informatie afkomstig is. De interessantste reacties plaatsen wij op deze pagina.


De taalrecorddag op de Onze Taal Taalkalender werd geschreven door Raymond Noë en Saskia Aukema.


Terug naar de overzichtspagina van het dossier 'Taalrecords'.