Taalrecorddag
12 juli 2004

Wat is het mooiste woord ter wereld?

Onder taalkundigen hoor je nog weleens de mening verkondigen dat er geen mooie of lelijke woorden bestaan. Dat is een wat klinische opvatting, want woorden roepen bij iedereen associaties op. Dat komt in de eerste plaats door de klanken waaruit het woord is opgebouwd. Vraag maar eens aan honderd mensen wat ze mooier vinden, balalaika of strot. Die waardering van klanken heeft waarschijnlijk ook te maken met de uitspraak ervan. Hoe makkelijker een klank uit te spreken is, hoe prettiger we hem vinden. En daarom vinden we woorden met 'open' lettergrepen als la, no en mi welluidender dan woorden met moeilijk uit te spreken klankcombinaties met veel medeklinkers. Misschien is Milano dus wel het mooiste woord ter wereld, of anomalie.
Maar stel nu dat je ooit iets vervelends hebt meegemaakt in Milaan. Milano zal dan voor de rest van je leven een nare bijklank hebben. De schoonheid van een woord wordt dus blijkbaar ook bepaald door de negatieve of positieve gevoelens die het oproept. Niet veel mensen zullen oorlog een mooi woord vinden, maar vrede juist wel, evenals bijvoorbeeld hoop en vertrouwen. Die voorkeur bleek ook uit de resultaten van een opstelwedstrijd die NRC Handelsblad eind 1980 organiseerde, met als onderwerp 'de tien mooiste woorden in onze taal'. Het woord liefde bleek voor veruit de meeste inzenders het mooiste woord. Liefde is blijkbaar het mooiste woord ter wereld - in Nederland en België.


Aanvullingen

  • In het aprilnummer 2004 van Onze Taal schreef Marc van Oostendorp een artikel over de mooiste woorden van het Nederlands - vooralsnog is het mooiste woord desalniettemin.
     
  • Zie ook het dossier 'Mooie woorden' op deze website.

Hebt u een aanvulling? Mail dan naar dossiers@onzetaal.nl. Vermeld indien mogelijk uit welke bron uw informatie afkomstig is. De interessantste reacties plaatsen wij op deze pagina.


De taalrecorddag op de Onze Taal Taalkalender werd geschreven door Raymond Noë en Saskia Aukema.


Terug naar de overzichtspagina van het dossier 'Taalrecords'.