Taalrecorddag
19 april 2004

Wat is het langste (en waarschijnlijk beroemdste) gedicht over de uitspraak van het Engels?

De Ierse toneelschrijver George Bernard Shaw heeft ooit gezegd dat je het Engelse fish net zo goed als ghoti kon schrijven, omdat gh, o en ti ook wel worden uitgesproken als f (in rough), i (in women) en sh (in nation). Hij overdreef natuurlijk - maar niet zonder reden: de lettercombinatie ough, bijvoorbeeld, kan in het Engels op negen manieren worden uitgesproken. Een en ander heeft te maken met het feit dat het Engels nooit onder handen is genomen door spellingadviescommissies, met als gevolg dat de uitspraak soms ver afstaat van de spelling.
Het langste gedicht over inconsequenties in de Engelse uitspraak staat op naam van de Nederlander Gerard Nolst Trenité, oftewel Charivarius (1870-1946). Voordat hij faam verwierf als taalcolumnist was Nolst Trenité leraar Engels, en in die hoedanigheid schreef hij ook een aantal lesboeken. Een daarvan was Drop your foreign accent (1909), en hierin was het met elke editie langer wordende gedicht 'The Chaos' opgenomen ("Dearest creature in creation / Studying English pronunciation / I will teach you in my verse: / Sounds like corpse, corps, horse and worse (...)"). Uiteindelijk telde het 274 regels, waarin achthonderd van de beruchtste onregelmatigheden uit de Engelse uitspraak aan bod komen. Het gedicht geniet nog steeds een zekere populariteit.


Bronnen


Aanvullingen

 • Wetend dat ik ta(a)l(en)liefhebber ben, gaf een docente Engels bij Schoevers Amsterdam mij een aantal jaren geleden de tekst van 'The Chaos'. Het hangt sindsdien op mijn prikbord te pronken!
  Bij de opening van de vestiging Schoevers op de Stadhouderskade in Amsterdam is van mij een treffende cartoon gemaakt: buikje, leesbril en pijp. Hetgeen mij op de volgende ontboezeming bracht:

  I'm getting confused from reading this stuff
  you have to admit: it is really quite tough.
  But whenever I'm stressed the best recipe
  is to sit back and smoke a pipe!

  Onder de naam van mijn alter ego Philo heb ik meer rijmelarijen (in Dutch and Double-Dutch) geschreven. Een deel van mijn 'oeuvre' staat op http://gedichtenbank.ge.funpic.org/phrutsels.html.

  Met vriendelijke groet,

  Fer van Nieuwenhuizen

Hebt u een aanvulling? Mail dan naar dossiers@onzetaal.nl. Vermeld indien mogelijk uit welke bron uw informatie afkomstig is. De interessantste reacties plaatsen wij op deze pagina.


De taalrecorddag op de Onze Taal Taalkalender werd geschreven door Raymond Noë en Saskia Aukema.


Terug naar de overzichtspagina van het dossier 'Taalrecords'.