Taalrecorddag
8 november 2004

Welk land heeft de meeste analfabeten?

Volgens Unesco wonen er in India en China veruit de meeste mensen van vijftien jaar en ouder "die geen alledaagse teksten kunnen lezen of schrijven": in 2000 waren het er respectievelijk 286 miljoen en 141 miljoen. Maar aangezien het hier om de twee landen met de meeste inwoners gaat, is dat natuurlijk niet zo opzienbarend. Als je naar het percentáge analfabeten in die landen kijkt, dan staat India 27ste met 42,8% analfabeten, en China 70ste met 14,8%. In Niger was het percentage analfabeten in 2000 het hoogst: 84%, gevolgd door Burkina Faso (76,1%), Mali (74,4%), Gambia (63,4%) en Senegal (62,6%). Pas op nummer negen staat het eerste niet-Afrikaanse land, namelijk Irak met 60,7%. Gemiddeld gaat het in tweederde van alle gevallen om vrouwen. In Niger is zelfs 91,5% van de vrouwen ongeletterd.
Op de lijst van 140 landen die Unesco noemt, komen de Nederlandse Antillen wél voor (op de 107de plaats met 3,5%), maar Nederland zelf niet. Dat wil niet zeggen dat er in Nederland geen analfabeten zijn: volgens de International Adult Literacy Survey zijn ongeveer 250.000 Nederlanders (1,6%) volledig analfabeet, en ruim een miljoen Nederlanders (6,3%) in meerdere of mindere mate 'functioneel ongeletterd' - deze mensen kunnen bijvoorbeeld wel hun naam schrijven en eenvoudige woorden herkennen, maar het invullen van een bestelformulier of het lezen van een bijsluiter is voor hen te moeilijk.


Aanvullingen

  • Zie bijvoorbeeld de (recente) informatie over aantallen analfabeten en laaggeletterden op de website van Stichting Lezen & Schrijven.

Hebt u een aanvulling? Mail dan naar dossiers@onzetaal.nl. Vermeld indien mogelijk uit welke bron uw informatie afkomstig is. De interessantste reacties plaatsen wij op deze pagina.


De taalrecorddag op de Onze Taal Taalkalender werd geschreven door Raymond Noë en Saskia Aukema.


Terug naar de overzichtspagina van het dossier 'Taalrecords'.