Taalrecorddag
11 oktober 2004

Wat is het ergerlijkste Nederlands?

Ergernissen over taal zijn vaak erg persoonlijk. Toch zijn er bepaalde woorden, uitdrukkingen en grammaticale kwesties waaraan bijna iedereen zich stoort. De taalkundige Renée van Bezooijen onderzocht welke dat precies zijn. Daarvoor maakte ze eerst een lange lijst met allerlei 'taalfouten' waarover mensen zich zoal beklaagden, en vervolgens vroeg ze een groot aantal proefpersonen hoe erg ze de taalverschijnselen op die lijst vonden. De grootste ergernis bleek het verwisselen van kennen en kunnen te zijn ('Ken je dat even doen?'; 'Hij zei dat hij jou niet kon'). De overige 'ergste ergernissen' van 'erg' naar 'minder erg':

  • hun als onderwerpsvorm ('Toen hebben hun een suikerspin gekocht');
  • met zonder ('Kun jij met zonder handen fietsen?');
  • omschrijvend doen ('Wat doen we eten vanavond?');
  • dan i.p.v. als ('Mijn nichtje is even groot dan mijn zusje');
  • musea's i.p.v. musea;
  • duur kosten i.p.v. duur zijn of veel kosten;
  • vergrotende trap met als ('Een flat is hoger als een huis');
  • dubbele ontkenning ('Jij hebt nooit geen geld bij je').

Aanvullingen

  • De 'Plain English Campaign', die het heldere gebruik van de Engels taal promoot, heeft in maart 2004 een lijst gepresenteerd met de irritantste clichés van het Engels. De top-vier: at the end of the day, at this moment in time, like en with all due respect.

Hebt u een aanvulling? Mail dan naar dossiers@onzetaal.nl. Vermeld indien mogelijk uit welke bron uw informatie afkomstig is. De interessantste reacties plaatsen wij op deze pagina.


De taalrecorddag op de Onze Taal Taalkalender werd geschreven door Raymond Noë en Saskia Aukema.


Terug naar de overzichtspagina van het dossier 'Taalrecords'.