Taalrecorddag
7 juni 2004

Wie gebruikten als eersten de spatie?

In de westerse cultuur is de spatie minder oud dan je zou denken. De eerste teksten waarin ze systematisch en consequent wordt toegepast dateren van rond het jaar 700 en stammen uit Ierland. Omdat het Latijn ver van het Iers afstaat, kregen de Ierse monniken de behoefte om de Latijnse teksten (die voor het grootste deel in spatieloos continuschrift geschreven waren) toegankelijker te maken. Een van de middelen daartoe was het afbakenen van woordgrenzen met spaties, een gewoonte die zich via Engeland al snel over Europa zou verspreiden.
Dat het Latijn (en het Grieks) tot dan toe in continuschrift geschreven werden, betekent overigens niet dat de Romeinen geen woordscheiding kenden. In de eerste eeuw na Christus plaatsten ze consequent punten tussen woorden, en ook daarvóór gebruikten ze wel spaties, punten of streepjes om woordgrenzen te markeren.
Maar woordscheiding in teksten is nog ouder. Oudtestamentica Marjo Korpel schreef in 2001 in Onze Taal dat het al voor onze jaartelling in het Hebreeuws, Grieks en Aramees voorkomt, onder meer in Aramese inscripties uit de negende eeuw voor Christus En in Syrië zijn kleitabletten gevonden uit de veertiende of dertiende eeuw voor Christus met een alfabetisch spijkerschrift waarin de woorden met streepjes of spaties van elkaar gescheiden zijn.


Aanvullingen

Hebt u een aanvulling? Mail dan naar dossiers@onzetaal.nl. Vermeld indien mogelijk uit welke bron uw informatie afkomstig is. De interessantste reacties plaatsen wij op deze pagina.


De taalrecorddag op de Onze Taal Taalkalender werd geschreven door Raymond Noë en Saskia Aukema.


Terug naar de overzichtspagina van het dossier 'Taalrecords'.