Taalrecorddag
5 juli 2004

Welk alfabet heeft de meeste letters? (5 juli 2004)

Het Chinese karakterschrift heeft ongetwijfeld de meeste tekens. Ieder Chinees woord wordt weergegeven met één of twee karakters. Om de krant te kunnen lezen moet je er zo'n vierduizend kennen, en een geletterde Chinees beheerst er zo'n tienduizend. In totaal zijn er tienduizenden karakters - de schattingen lopen op tot 74.000 - maar een groot deel daarvan is 'dood': de betekenis is verloren gegaan.
Omdat in alfabetten iedere klank uit een taal wordt weergeven met een letter of een combinatie van letters, bevatten deze veel minder tekens. Het Griekse alfabet 24, het Romeinse 26 en het cyrillische 33 (in Rusland). Maar sommige talen hebben er veel meer nodig. Guinness World Records noemt het Khmer, dat in Cambodja gebruikt wordt en 74 tekens kent, maar het sinds 1821 gebruikte Cherokee-alfabet kent zelfs 85 tekens. Daarbij moet aangetekend worden dat zowel het Khmer- als het Cherokee-alfabet een syllabisch alfabet is: hierin staat ieder teken voor een combinatie van een klinker en een medeklinker. Het langste échte alfabet (voor elke klinker en medeklinker één teken) is het Armeense alfabet met 38 letters. Het kortste alfabet is overigens dat van het Rotokas, dat uit elf letters bestaat. Het Rotokas wordt door enkele duizenden mensen gesproken op Bougainville, een van de Salomonseilanden die bij Papoea-Nieuw-Guinea horen.


Aanvullingen

  • Armeens: nog meer letters? Met veel plezier gebruik ik uw scheurkalender. Het velletje van 5 juli heb ik opgestuurd naar Armeense vrienden, maar volgens hen zijn er 39 letters in het Armeens, niet 38. - F. Tielrooy-Evers - Zelhem
    Antwoord: Er zijn inderdaad 39 verschillende tekens in het Armeens, alleen een daarvan is een combinatie van twee andere letters. Op een website over het Armeense alfabet staat een overzicht van de tekens. Het laatste teken, nummer 39, is een combinatie van nummer 5 en nummer 34.
     
  • Taal met de minste klanken. Volgens Wikipedia bezit het Pirahã minder klanken (nl. tien) dan het Rotokas met zijn elf-letterig alfabet. Het is een heel interessant taaltje in Brazilië met 150 sprekers, dat er zelfs een eigen (Portugeestalige) website opna houdt: http://www.pegue.com/indio/piraha.htm. - Romke E. Egbers - Meppel

Hebt u een aanvulling? Mail dan naar dossiers@onzetaal.nl. Vermeld indien mogelijk uit welke bron uw informatie afkomstig is. De interessantste reacties plaatsen wij op deze pagina.


De taalrecorddag op de Onze Taal Taalkalender werd geschreven door Raymond Noë en Saskia Aukema.


Terug naar de overzichtspagina van het dossier 'Taalrecords'.