Taalrecorddag
15 november 2004

Wat zijn de populairste voornamen in Nederland?

De instantie die de hedendaagse Nederlandse voornamen in kaart brengt, is de Sociale Verzekeringsbank. Die verzorgt onder meer de kinderbijslag en kan zo dus vrij gemakkelijk bijhouden welke namen populair zijn. Dat zijn al jarenlang dezelfde. Zo staat Sanne al sinds 1998 op nummer één, en Thomas zelfs sinds 1997 - alleen in 1999 even van de troon gestoten door Tim. Andere populaire namen zijn Anne, Lisa, Fleur en Iris, en Daan, Tim, Max en Lars. In Vlaanderen staan Amber en Robbe bovenaan.
Tegenwoordig is de variatie aan namen groot. Dat was vroeger wel anders. Uit de volkstelling van 1947 (in te zien op de website van het Meertens Instituut) blijkt bijvoorbeeld dat bijna één op de vijf mannen destijds Jan, Johannes of Hendrik heette, en zo'n één op de vijf vrouwen Maria of (Joh)anna. Dit had onder meer te maken met de naamwet, die alleen bestaande voornamen toestond. In 1970 werd deze wet geschrapt.
Overigens zijn er tegenwoordig grote regionale verschillen bij het geven van namen. Zo is Moham(m)ed, de naam die veel islamieten aan hun eerstgeboren zoon geven, de populairste jongensnaam in grote steden, zoals Amsterdam en Brussel. Maar niet alleen daar; volgens vele bronnen op internet is Moham(m)ed de meest voorkomende voornaam ter wereld.


Aanvullingen

  • In 2014 waren Daan en Sophie de populairste kindernamen in Nederland. In Vlaanderen waren Lucas en Emma favoriet.

Hebt u een aanvulling? Mail dan naar dossiers@onzetaal.nl. Vermeld indien mogelijk uit welke bron uw informatie afkomstig is. De interessantste reacties plaatsen wij op deze pagina.


De taalrecorddag op de Onze Taal Taalkalender werd geschreven door Raymond Noë en Saskia Aukema.


Terug naar de overzichtspagina van het dossier 'Taalrecords'.