Taalrecorddag
4 oktober 2004

Wat is de populairste talenstudie?

Engels en Nederlands zijn veruit de populairste Nederlandse talenstudies. In het studiejaar 2000-2001 stonden er respectievelijk 1742 en 1620 studenten voor ingeschreven. Op afstand volgen Taal- en cultuurstudies (833 studenten), Frans (525), Algemene taalwetenschap (432), Grieks en/of Latijn (424) en Duits (373). De kleinste studie is Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap, in Leiden. In 2000-2001 telde deze slechts één student.
Universiteiten kampen al jaren met een afname van het aantal talenstudenten. In 1991 waren er nog ruim 30.000 studenten, tien jaar later waren het er bijna 8300 minder. De universiteiten van Utrecht en Amsterdam zagen het aantal talenstudenten in tien jaar tijd zelfs bijna halveren.
Uit de cijfers hierboven blijkt dat er 41% meer studenten Frans dan Duits zijn. Opvallend genoeg wordt er op de middelbare school juist veel vaker voor Duits gekozen: 52.216 van de circa 160.000 vbo-, mavo-, havo- en vwo-leerlingen deden er in 2002 examen in, tegenover 27.917 in Frans. Het kleinste eindexamenvak is Russisch, waarvoor maar 15 leerlingen kozen.


Aanvullingen

  • Begin maart 2015 zette de NOS de studentenaantallen van de talenstudies op een rij.

Hebt u een aanvulling? Mail dan naar dossiers@onzetaal.nl. Vermeld indien mogelijk uit welke bron uw informatie afkomstig is. De interessantste reacties plaatsen wij op deze pagina.


De taalrecorddag op de Onze Taal Taalkalender werd geschreven door Raymond Noë en Saskia Aukema.


Terug naar de overzichtspagina van het dossier 'Taalrecords'.