Taalrecorddag
13 december 2004

Wie is wereldkampioen (Nederlands) spellen?

Er is natuurlijk geen wereldkampioen 'Nederlands spellen', maar als die er wel was, kwam hij waarschijnlijk uit Vlaanderen - daar is iedereen het waarschijnlijk wel over eens. Een van de kandidaten is Joost Verheyen, die vorig jaar in maart het (Belgische) Groot Nederlands dictee won - een dictee dat veel lastiger is dan het bekendere Groot Dictee der Nederlandse Taal (dat Verheyen in 1998 won).
Een andere kandidaat is Guy de Kort, die in 2002 het Groot Dictee der Nederlandse Taal foutloos uitschreef. Dat was een primeur, want in de twaalf jaar daarvoor hadden alle winnaars minstens één fout gemaakt (in 1993 zelfs zeven). Er valt maar één ding op De Korts prestatie af te dingen, en dat is dat het dictee van 2002 waarschijnlijk niet het moeilijkste van de dertien tot dan toe gehouden dictees was. Er werden gemiddeld 25 fouten in gemaakt, terwijl dat gemiddelde weleens hoger is geweest. Het foutenrecord staat op naam van de editie van 2000, met gemiddeld 37 fouten. In de eerste aflevering (van 1990) waren het er maar 19. In de jaren daarna kroop het gemiddelde vervolgens bijna elk jaar iets omhoog.
Bij de 'prominenten' staat de beste prestatie al jaren op naam van de Vlaamse dichter-schrijver Luuk Gruwez. Hij maakte in 1993 acht fouten, bij een gemiddelde van 26.


Aanvullingen

  • Op Wikipedia staat een lijst met alle winnaars van het Groot Dictee der Nederlandse taal.

Hebt u een aanvulling? Mail dan naar dossiers@onzetaal.nl. Vermeld indien mogelijk uit welke bron uw informatie afkomstig is. De interessantste reacties plaatsen wij op deze pagina.


De taalrecorddag op de Onze Taal Taalkalender werd geschreven door Raymond Noë en Saskia Aukema.


Terug naar de overzichtspagina van het dossier 'Taalrecords'.