Taalrecorddag
26 juli 2004

In welk land kunnen kinderen het beste lezen?

In Zweden, naar het schijnt. Uit een in 2001 in 35 landen gehouden leesvaardigheidstest, de Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), kwam naar voren dat tienjarige Zweedjes net wat beter lezen dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. De Engelsen werden derde, de Bulgaren vierde en de Letten vijfde. De test was een vervolg op een vergelijkbaar onderzoek uit 1991, waarin Nederland als 21ste van 27 landen eindigde. De betere prestaties van 2001 worden door sommigen toegeschreven aan het in de tussentijd verbeterde (lees)onderwijs.
Duitsland eindigde in de PIRLS als elfde, en dat werd als een flinke opsteker ervaren na de abominabele resultaten in het PISA-onderzoek die in 2001 werden bekendgemaakt. In dit onderzoek (waar Nederland niet aan deelnam) werd de leesvaardigheid getest van vijftienjarigen uit 32 landen, en de 25ste plaats van de Duitse leerlingen leidde tot een langdurige en bij tijd en wijle geëmotioneerde discussie over de kwaliteit van het onderwijs. In het PISA-onderzoek eindigden overigens de Finnen als eerste, net als in de bovengenoemde leesvaardigheidstest van 1991. In 2001 deden ze niet meer mee - en het is dus mogelijk dat de Zweedse leerlingen hun koppositie ook daaraan te danken hebben.


Aanvullingen

Hebt u een aanvulling? Mail dan naar dossiers@onzetaal.nl. Vermeld indien mogelijk uit welke bron uw informatie afkomstig is. De interessantste reacties plaatsen wij op deze pagina.


De taalrecorddag op de Onze Taal Taalkalender werd geschreven door Raymond Noë en Saskia Aukema.


Terug naar de overzichtspagina van het dossier 'Taalrecords'.