Taalrecorddag
26 april 2004

Wie is de beroemdste taalkundige ter wereld?

De belangrijkste, beroemdste en misschien ook wel beruchtste taalkundige ter wereld is de Amerikaan Noam Chomsky (1929). Zijn bekendheid dankt hij overigens niet alleen aan zijn linguïstische werk, want Chomsky heeft sinds de Vietnam-oorlog de reputatie van 'dissidente intellectueel'. Maar ook zonder zijn politieke standpunten zou Chomsky de bekendste taalkundige zijn. Zijn ideeën over de 'generatieve grammatica' (zeg maar: de theorie die veronderstelt dat de mens beschikt over het aangeboren vermogen om zinnen te bouwen) hebben van het begin af aan grote invloed gehad. Het belang ervan is af te meten aan de citaties van zijn werk. In een overzicht op basis van de Arts and Humanities Citation Index staat Chomsky's Aspects of the Theory of Syntax als eerste taalkundig werk op de vijfde plaats, terwijl in de top-vijftig nog twee andere van zijn publicaties voorkomen. En in de top-tien van meest geciteerde personen staat hij op de achtste plaats, tussen negen dode geleerden en schrijvers als Marx, Lenin, Aristoteles, Freud en Hegel. Pas veel verder in dit overzicht duiken namen op van andere taalkundigen, zoals Jakobson, Labov, Lévi-Strauss en De Saussure. En Chomsky scoort niet allen hoog in de 'Arts and Humanities'-afdeling, want ook binnen de 'Social Sciences' is hij de hoogst genoteerde levende wetenschapper - en zijn naam komt zelfs voorkomt in de lijst van meest geciteerde natuurwetenschappers. "Blijkbaar kun je tegenwoordig geen artikel meer schrijven zonder Chomsky te citeren", aldus de samenstellers van de overzichten.


Aanvullingen

Hebt u een aanvulling? Mail dan naar dossiers@onzetaal.nl. Vermeld indien mogelijk uit welke bron uw informatie afkomstig is. De interessantste reacties plaatsen wij op deze pagina.


De taalrecorddag op de Onze Taal Taalkalender werd geschreven door Raymond Noë en Saskia Aukema.


Terug naar de overzichtspagina van het dossier 'Taalrecords'.