Taalrecorddag
29 maart 2004

Wat was de allereerste taal ter wereld?

De oudste taal ter wereld is het Nederlands, want Diets of Duyts (een andere benaming voor Nederlands) komt van Douts, en dat betekent 'de oudste'. Deze theorie van de Antwerpenaar Johannes Goropius Becanus uit 1569, die overigens ook nu nog aanhangers heeft, doet voor de meeste mensen nogal komisch aan - een lot dat veel theorieën over de oorsprong van taal beschoren is. Het Franse Taalkundig Genootschap weigerde in 1866 om die reden zelfs alle artikelen over dit onderwerp. Inmiddels zijn er nog steeds geen harde feiten, maar wetenschappers zijn het er wel min of meer over eens dat taal eerder moet zijn ontstaan dan 75.000 voor Christus. Uit die tijd dateren enkele stukken rode oker (een aardsoort) die in 2002 gevonden werden en waarin patroontjes zijn gekrast. Met een dergelijk abstractieniveau moet ook taal mogelijk zijn geweest, zo is het idee.
Maar hoeveel eerder ontstond taal dan precies? Er zijn grofweg drie theorieën (ontleend aan NRC Handelsblad, 6 januari 2001):

  • Taal ontstond 140.000 jaar geleden, met de opkomst van de Homo sapiens. Die had 75% grotere hersenen dan zijn voorganger Homo erectus.
  • Taal ontstond 1 miljoen jaar geleden. Volgens berekeningen was spraak toen al lichamelijk enigszins mogelijk.
  • Een vroege vorm van taal, zonder spraak, ontstond 2,5 miljoen geleden toen de voorouders van de mens gingen jagen.

Bronnen


Aanvullingen

Hebt u een aanvulling? Mail dan naar dossiers@onzetaal.nl. Vermeld indien mogelijk uit welke bron uw informatie afkomstig is. De interessantste reacties plaatsen wij op deze pagina.


De taalrecorddag op de Onze Taal Taalkalender werd geschreven door Raymond Noë en Saskia Aukema.


Terug naar de overzichtspagina van het dossier 'Taalrecords'.