Taalrecorddag
13 september 2004

Vaak wordt gedacht dat mama of papa het eerste woord is, maar dat blijkt maar bij de helft van de kinderen het geval te zijn. Vanaf zes maanden beginnen baby's klinkers en medeklinkers aaneen te rijgen. Daardoor ontstaan inderdaad reeksen als mama(mamama) en papa(papapa), maar soms zijn het andere combinaties. Uit onderzoek blijkt dat bij de eerste vijf 'woorden' er in ieder geval één van deze zit: mama, papa, pipi, kaka, dada en dodo.
Dit soort woorden hebben voor kinderen aanvankelijk nog geen echte betekenis. De eerste betekenisvolle woordjes komen na gemiddeld achttien maanden. Het gaat dan vooral om concrete woorden voor mensen, dieren en voorwerpen uit de directe omgeving van het kind. De tien zelfstandige naamwoorden die kinderen het eerst leren, zijn doorgaans: auto, mama, papa, poes, opa, koekje, oma, pop, bal en paard, zo blijkt uit een proefschrift van taalwetenschapper Liesbeth Schlichting uit 1996.


Bronnen


Aanvullingen

Hebt u een aanvulling? Mail dan naar dossiers@onzetaal.nl. Vermeld indien mogelijk uit welke bron uw informatie afkomstig is. De interessantste reacties plaatsen wij op deze pagina.


De taalrecorddag op de Onze Taal Taalkalender werd geschreven door Raymond Noë en Saskia Aukema.


Terug naar de overzichtspagina van het dossier 'Taalrecords'.