Het Groene Boekje uit 2015 bevat geen nieuwe regels. De woordenlijst is alleen aangevuld met nieuwe woorden en afkortingen. Er is daarbij extra aandacht voor de woordenschat van het Surinaams- en Caribisch-Nederlands.

Verder is de onlineversie van het Groene Boekje, woordenlijst.org, geheel vernieuwd. De Nederlandse Taalunie kondigt aan dat die lijst voortdurend aangevuld zal worden met nieuwe woorden.

Spellingwijzer Onze Taal en Spellingsite.nu

Tussen 2005 en 2015 was er geregeld overleg tussen de Nederlandse Taalunie en Onze Taal. Op uitnodiging van de Taalunie nam een taaladviseur van Onze Taal in 2014 zitting in de Commissie Spelling. De inhoudelijke bezwaren van Onze Taal tegen sommige officiële regels verdwenen niet, maar de partijen waren het erover eens dat het bestaan van ‘twee spellingen’ (de ‘witte’ voor onder meer de media en de ‘groene’ voor overheid en onderwijs) een ongewenste situatie was, ook al waren de feitelijke verschillen klein en zaten ze vaak in details.

In 2011 publiceerde Onze Taal al een herziene en uitgebreide versie van het Witte Boekje. In 2015, het jaar dat het vierde Groene Boekje verscheen, besloot het genootschap, samen met uitgeverij Prisma, het boekje opnieuw te herzien en aan te vullen, en het uit te brengen onder de oorspronkelijke titel Spellingwijzer Onze Taal. Na de officiële spelling van een woord (bijvoorbeeld arbeidsre-integratie) staat de ‘witte’ variant (arbeidsreïntegratie) nu als ‘alternatief’ vermeld. Nieuw is dat Onze Taal en Prisma een bijbehorende website lanceren: Spellingsite.nu. Deze site is ook te raadplegen via de Onze Taal-site. Bezoekers van de site kunnen via een reactiescherm suggesties doen voor aanvullingen. De alternatieve, niet-officiële spellingen worden ook op deze site gemarkeerd met het label ‘alternatief’.

Verschillende media en redacties maken gebruik van de alternatieve spellingen in de Spellingwijzer Onze Taal. De scherpe kanten van het verzet tegen de officiële spelling uit 2005 zijn in de loop der jaren minder geworden, mede door het vertrek van enkele dagbladredacteurs die het mediaverzet tegen de officiële spellingregels hadden aangevoerd.

Tegelijkertijd is de officiële spelling in sommige opzichten iets in de richting van de ‘witte’ spelling opgeschoven. Nieuw op de officiële spellingwebsite woordenlijst.org is het kopje ‘Toelichting’. Onder dit kopje staat meer informatie over een ándere mogelijke spelling van het desbetreffende woord. Zo wordt bij sterkedrank en rodekool vermeld dat sterke drank en rode kool (met een spatie) ook juist zijn. Bij de afkortingen HTML en ICT staat dat ook voor html en ict veel te zeggen valt. In het Witte Boekje stonden sterke drank, rode kool, html en ict al lang als varianten vermeld. Hiermee is de officiële spelling iets meer tegemoetgekomen aan de door velen gevoelde behoefte aan ‘meer speling in de spelling’ als het gaat om kleine kwesties zoals hoofdletters, spaties, streepjes, accenten en tussenklanken.